top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG - SỐ THÁNG 05/2024

TÓM TẮT

 

Trong tháng 4, tình hình tiêu thụ trong nước tiến triển hơn tháng trước, nhưng vẫn yếu hơn cùng kỳ. Sản xuất và xuất khẩu chỉ tăng/giảm nhẹ so với cùng kỳ và tháng trước. Giá xuất khẩu vẫn ở mức thấp so với cùng kỳ.

 

Sức cầu nội địa hiện tại vẫn không như kỳ vọng đầu năm. Trước đó, mặc dù tiêu thụ nội địa được kỳ vọng sẽ cải thiện trong Q2 nhờ các dự án đầu tư công lớn. Tuy nhiên, hiện tiến độ các công trình này đang bị ảnh hưởng do tình trạng thiếu cát cho san lấp. Lực đỡ xuất khẩu vẫn là nhờ thị trường Bangladesh. Trong khi đó, xuất khẩu sang các thị trường ASEAN quay đầu giảm so với cùng kỳ. 

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG 


B. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC 

 • Sản lượng sản xuất xi măng & clinker 

 • Tương quan sản xuất và tiêu thụ nội địa 

 • Sản lượng sản xuất theo loại 

 • Sản lượng sản xuất theo nhóm doanh nghiệp 

 

C. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ NỘI ĐỊA

 • Cơ cấu tiêu thụ nội địa xi măng theo vùng miền và theo nhóm doanh nghiệp

 • Sản lượng tiêu thụ xi măng theo vùng miền 

 • Sản lượng tiêu thụ xi măng theo nhóm doanh nghiệp 

 • Tương quan sản xuất và tiêu thụ nội địa của các nhóm 


D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 • Sản lượng & giá trị xuất khẩu toàn ngành 

 • Sản lượng xuất khẩu theo loại 

 • Giá xuất khẩu bình quân 

 • Diễn biến thị trường xuất khẩu xi măng & clinker

[VI] BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG - SỐ THÁNG 05/2024

29,00$Giá
 • Số trang:                   22 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/05/2024

bottom of page