top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG - SỐ THÁNG 06/2024

TÓM TẮT

 

Trong tháng 5, hoạt động kinh doanh toàn ngành tiếp tục trầm lắng trong tháng. Sản lượng xuất khẩu giảm gần 13% so với tháng 4 và thấp hơn so với tháng cùng kỳ năm 2023. Tiêu thụ nội địa chỉ tăng nhẹ so với mức nền thấp của năm trước. Theo đó tổng lượng bán hàng vẫn thấp hơn công suất các nhà máy. Tồn kho cao.

 

Lũy kế 5T-2024, sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa đạt 22.2 triệu tấn. Đây là năm giảm thứ 3 liên tiếp. Sản lượng xuất khẩu cũng chỉ đi ngang so với cùng kỳ năm trước, và cũng là mức thấp so với năm 2021.

 

Do đó, tình hình tài chính của hầu hết các công ty xi măng đang rất khó khăn. Nhiều DN đã lỗ kéo dài 3-4 quý liên tiếp, kể cả các thương hiệu lớn trên thị trường.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG 


B. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC 

 • Sản lượng sản xuất xi măng & clinker 

 • Tương quan sản xuất và tiêu thụ nội địa 

 • Sản lượng sản xuất theo loại 

 • Sản lượng sản xuất theo nhóm doanh nghiệp 

 

C. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ NỘI ĐỊA

 • Cơ cấu tiêu thụ nội địa xi măng theo vùng miền và theo nhóm doanh nghiệp

 • Sản lượng tiêu thụ xi măng theo vùng miền 

 • Sản lượng tiêu thụ xi măng theo nhóm doanh nghiệp 

 • Tương quan sản xuất và tiêu thụ nội địa của các nhóm 


D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 • Sản lượng & giá trị xuất khẩu toàn ngành 

 • Sản lượng xuất khẩu theo loại 

 • Giá xuất khẩu bình quân 

 • Diễn biến thị trường xuất khẩu xi măng & clinker

[VI] BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG - SỐ THÁNG 06/2024

29,00$Giá
 • Số trang:                   22 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/06/2024

bottom of page