top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG - SỐ THÁNG 06/2023

TÓM TẮT

 

Tháng 05/2023, sản xuất toàn ngành tiếp tục tăng tháng thứ 3 liên tiếp, đạt 11.8 triệu tấn, tăng 4.5% so với tháng trước và tăng 5.3% so với cùng kỳ 2022. Các nhà máy tiếp tục duy trì công suất cao do tiêu thụ nội địa bình quân trong tháng 03&04 tương đối tích cực hơn những tháng trước đó. Xuất khẩu xi măng thành phẩm trong tháng có cải thiện. Tuy nhiên, tiêu thụ nội địa tháng 05 bất ngờ sụt giảm mạnh so với 2 tháng trước.

 

Lũy kế 5T/2023, tổng sản lượng sản xuất vẫn giảm 4.0%, tiêu thụ nội địa giảm 8.6%, xuất khẩu giảm 16.1% so với cùng kỳ 2022. Trong đó, sản lượng xuất khẩu clinker giảm 30.4%, nhưng xi măng vẫn tăng nhẹ 1.3% so với cùng kỳ 2022 (đặc biệt tăng mạnh trong tháng 05).

 

Tình hình đầu ra dù có cải thiện hơn, nhưng doanh nghiệp xi măng vẫn đứng trước nhiều khó khăn: nhiều chi phí hoạt động gia tăng, nhưng áp lực cạnh tranh cao khiến doanh nghiệp khó tăng giá bán. Ngoài ra, từ đầu tháng 06 đến nay, doanh nghiệp trong ngành còn đối mặt thêm thách thức mới: thiếu điện và giá điện tăng.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

 

B. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

 • Sản lượng sản xuất xi măng & clinker 5T (2019-2023)
 • Tương quan sản xuất và tiêu thụ nội địa theo tháng 
 • Cơ cấu sản xuất theo loại 5T/2023
 • Sản lượng xi măng sản xuất theo nhóm doanh nghiệp 5T/2023 và theo tháng

 

C. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ NỘI ĐỊA

 • Sản lượng xi măng tiêu thụ theo miền 5T/2023 và theo tháng
 • Sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa theo nhóm doanh nghiệp 5T/2023 và theo tháng
 • Tương quan sản xuất và tiêu thụ nội địa của các nhóm DN 5T/2023

 

D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 • Sản lượng & giá trị xuất khẩu xi măng & clinker 5T (2019-2023)
 • Sản lượng xuất khẩu xi măng & clinker theo tháng (T01/21 – T05/23)
 • Giá xuất khẩu bình quân theo tháng (T05/21 – T05/23)
 • Diễn biến thị trường xuất khẩu xi măng & clinker

 

E. TOP DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU

[VI] BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG - SỐ THÁNG 06/2023

29,00$Giá
 • Số trang:                   22 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/06/2023

bottom of page