top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG - SỐ THÁNG 08/2023

TÓM TẮT

 

Trong tháng 07/2023, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp xi măng vẫn khó khăn. Tiêu thụ tại thị trường nội địa vẫn yếu. Sản lượng tiêu thụ nội địa ước đạt 4.48 triệu tấn, giảm 13.9% so với cùng kỳ. Sản lượng xuất khẩu cải thiện tháng thứ 3 liên tiếp, tăng gần 28% so với cùng kỳ. Tuy nhiên mức sản lượng này vẫn chỉ bằng khoảng 75% so với giai đoạn Q1/2022 trở về trước.

 

Động lực cải thiện xuất khẩu trong tháng tiếp tục nhờ thị trường Philipines, Bangladesh, Malaysia, và Australia. Trong khi đó, nhu cầu của Đài Loan giảm mạnh sau khi tăng khá trong Q2. 

 

Lũy kế 7T/2023, xuất khẩu đạt 18.54 triệu tấn (giảm 2.7% so với cùng kỳ), trong đó xuất khẩu xi măng thành phẩm tăng 14.5%, clinker giảm 20.3%.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG 

 

B. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

 • Sản lượng sản xuất xi măng & clinker 7T (2019-2023)
 • Tương quan sản xuất và tiêu thụ nội địa 7T (2019-2023)
 • Cơ cấu sản xuất theo loại 7T/2023
 • Sản lượng xi măng sản xuất theo nhóm doanh nghiệp 7T/2023 và theo tháng

 

C. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ NỘI ĐỊA

 • Sản lượng xi măng tiêu thụ theo miền 7T/2023 và theo tháng
 • Sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa theo nhóm doanh nghiệp 7T/2023 và theo tháng
 • Tương quan sản xuất và tiêu thụ nội địa của các nhóm DN 7T/2023

 

D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU 

 • Sản lượng & giá trị xuất khẩu xi măng & clinker 7T (2019-2023)
 • Sản lượng xuất khẩu xi măng & clinker theo tháng 
 • Giá xuất khẩu bình quân 7T (2019-2023)
 • Diễn biến thị trường xuất khẩu xi măng & clinker

 

E. TOP DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU

[VI] BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG - SỐ THÁNG 08/2023

29,00$Giá
 • Số trang:                   22 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/08/2023

bottom of page