top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG - SỐ THÁNG 04/2024

TÓM TẮT

 

Trong Q1-2024, tình hình kinh doanh của ngành tiếp tục khó khăn. Tiêu thụ nội địa vẫn yếu, chỉ bằng 85% tiêu thụ cùng kỳ. Xuất khẩu tăng về lượng nhưng giảm về giá trị. Giá xuất khẩu giảm trong khi giá nhiên liệu tăng cao, đặc biệt là giá than và điện. Thuế xuất khẩu clinker tăng, sức ép môi trường với các nhà máy xi măng ngày càng lớn.

 

Triển vọng: Tiêu thụ trong nước được dự báo vẫn yếu, nhưng có thể tích cực hơn Q1. Động lực đến từ các dự án đầu tư công lớn, nhưng cũng chỉ bù đắp được một phần sự sụt giảm ở khu vực BĐS và nhà ở dân dụng.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG 


B. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC 

 • Sản lượng sản xuất xi măng & clinker 

 • Tương quan sản xuất và tiêu thụ nội địa 

 • Sản lượng sản xuất theo loại 

 • Sản lượng sản xuất theo nhóm doanh nghiệp 

 

C. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ NỘI ĐỊA

 • Cơ cấu tiêu thụ nội địa xi măng theo vùng miền và theo nhóm DN

 • Sản lượng tiêu thụ xi măng theo vùng miền 

 • Sản lượng tiêu thụ xi măng theo nhóm doanh nghiệp 

 • Tương quan sản xuất và tiêu thụ nội địa của các nhóm 


D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 • Sản lượng & giá trị xuất khẩu toàn ngành 

 • Sản lượng xuất khẩu theo loại 

 • Giá xuất khẩu bình quân 

 • Thị trường xuất khẩu xi măng & clinker


E. TOP DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU


F. MỘT SỐ ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU LỚN

[VI] BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG - SỐ THÁNG 04/2024

39,00$Giá
 • Số trang:                   25 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/04/2024

bottom of page