top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH NÔNG SẢN - SỐ THÁNG 07/2023

TÓM TẮT

 

Trong Q2/2023, Gạo tiếp tục là một trong số ít các mặt hàng “sáng nhất” của xuất khẩu Việt Nam. Xuất khẩu gạo tiếp tục tăng khá. Và giá xuất khẩu gạo bình quân của Việt Nam trong tháng vẫn tiếp tục xu hướng tăng, đây là mức giá cao nhất nhì từ trước đến nay. Tuy nhiên, sản lượng xuất có dấu hiệu giảm dần trong 2 tháng gần đây. Lũy kế 6T/2023, xuất khẩu gạo VN đạt 4.24 triệu tấn, tăng 21.3% so với cùng kỳ. Giá xuất khẩu bình quân 6T đạt 533 USD/ tấn, tăng 9.0% so với cùng kỳ. 

 

So với cùng kỳ, xuất khẩu hạt điều Việt Nam trong 6T/2023 đạt hơn 279 nghìn tấn, tăng 11.9% về lượng, và tăng 8.8% về giá trị. Sản lượng tăng ở đa số các thị trường, tuy nhiên lượng xuất khẩu sang US, EU và Autralia vẫn giảm 2-6% so với cùng kỳ. Mặc dù có những chuyển biến tích cực nhất định, nhưng tình hình chung toàn ngành được nhận định khó bứt phá trong thời gian ngắn. Nhu cầu tăng khả quan, nhưng giá xuất khẩu ở mức thấp.

 

So với cùng kỳ, xuất khẩu tiêu trong 6T/2023 đạt 152.7 nghìn tấn, tăng 23.6% về lượng nhưng giảm 13.7% về giá trị. Riêng Q2/2023, xuất khẩu tiêu trong quý tăng chậm lại, sản lượng xuất chỉ tương đương với quý trước, nhưng giá xuất khẩu có cải thiện. Động lực tăng trưởng chính nhờ nhu cầu US, EU có cải thiện trong quý, tăng 20-42% so với quý trước, nhưng vẫn giảm so với cùng kỳ. 

 

MỤC LỤC

 

A. NGÀNH GẠO VIỆT NAM TRONG 6T/2023

Diễn biến giá gạo

 • Diễn biến giá gạo thế giới
 • Diễn biến giá gạo trong nước

 

Nguồn cung lúa gạo trong nước

 • Diện tích, sản lượng và năng suất lúa vụ Đông Xuân 2020 – 2023
 • Bản đồ phân bố vùng trồng

 

Tình hình xuất khẩu

 • Tình hình xuất khẩu 6T/2020 – 6T/2023

 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu 6T/2023 

 • Diễn biến từng thị trường xuất khẩu 6T/2020 – 6T/2023

 

Top doanh nghiệp xuất khẩu gạo & doanh số

 

B. NGÀNH ĐIỀU VIỆT NAM TRONG 6T/2023

Tình hình xuất khẩu

 • Tình hình xuất khẩu 6T/2020 – 6T/2023 và theo quý

 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu 6T/2023

 • Diễn biến từng thị trường xuất khẩu 6T/2020 – 6T/2023 và theo quý

 • Nhu cầu nhập khẩu Điều của một số thị trường và thị phần của Việt Nam

 

Tình hình nhập khẩu

 • Tình hình nhập khẩu 6T/2020 – 6T/2023 và theo quý

 • Cơ cấu thị trường nhập khẩu 6T/2023

 • Diễn biến từng thị trường nhập khẩu 6T/2020 – 6T/2023 và theo quý

 

Top doanh nghiệp xuất khẩu điều & doanh số


C. NGÀNH TIÊU VIỆT NAM TRONG 6T/2023

Diễn biến giá tiêu trong nước & thế giới

 • Giá tiêu đen nội địa

 • Giá tiêu xuất khẩu (FOB) của VN

 • Giá tiêu đen xuất khẩu (FOB) của VN so với một số quốc gia khác

 • Giá tiêu trắng xuất khẩu (FOB) của VN so với một số quốc gia khác

 

Tình hình xuất khẩu

 • Tình hình xuất khẩu 6T/2020 – 6T/ 2023 và theo quý

 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu 6T/2023

 • Diễn biến từng thị trường xuất khẩu 6T/2020 – 6T/2023 và theo tháng

 

Top doanh nghiệp xuất khẩu tiêu & doanh số

[VI] BÁO CÁO NGÀNH NÔNG SẢN - SỐ THÁNG 07/2023

39,00$Giá
 • Số trang:                   38 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/07/2023

bottom of page