top of page
BÁO CÁO NGÀNH DỆT MAY VÀ DA GIÀY - SỐ THÁNG 10/2022

TÓM TẮT

 

Sau khi tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm, cả sản xuất và xuất khẩu toàn ngành đã chậm lại trong Q3/2022. Đặc biệt trong tháng 09, tình hình khó khăn bắt đầu lộ rõ, giá trị xuất khẩu của tất cả các nhóm hàng đều ở mức thấp nhất từ đầu năm đến nay.

Ngoại trừ nhóm trang phục may sẵn vẫn tăng 5.6% so với quý trước, thì giá trị xuất khẩu Q3/2022 của hầu hết các nhòm hàng khác đều giảm 2.5% - 8% so với quý trước, riêng nhóm dệt/sợi tiếp tục khó khăn và giảm mạnh khoảng 25%, giá xuất khẩu xơ sợi dệt bình quân Q3/2022 cũng giảm 11% so với quý trước.

 

MỤC LỤC

 

A. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Sản lượng sản xuất từng mặt hàng Q1/2021 - Q3/2022

 • Quần áo
 • Giày, dép da
 • Vải dệt từ sợi tự nhiên
 • Vải dệt từ sợi tổng hợp/ sợi nhân tạo

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của các nhóm hàng theo quý

Chỉ số tiêu thụ & tồn kho của các nhóm hàng 9T/2022

 • Dệt
 • May mặc
 • Da và các sản phẩm từ da

 

B. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN NGÀNH

Giá trị xuất nhập khẩu 9T/2022

Giá trị xuất khẩu nhóm Dệt may 9T/2018 - 9T/2022

Giá trị xuất khẩu nhóm Giày dép & Túi xách 9T/2018 - 9T/2022

Giá trị xuất khẩu từng mặt hàng theo quý

 • Hàng may mặc & vải
 • Xơ, sợi dệt
 • Nguyên phụ liệu (NPL)
 • Vải mành, vải kỹ thuật khác
 • Giày dép
 • Túi xách, ví, vali,mũ, ô, dù

Tăng trưởng giá trị xuất khẩu từng mặt hàng sang 1 số thị trường chính

 

C. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY

Giá trị xuất khẩu Hàng may mặc 9T/2018 – 9T/2022

Giá trị xuất khẩu Hàng may mặc Theo quý & Theo tháng

Giá trị xuất khẩu từng mặt hàng theo quý

Cơ cấu mặt hàng may mặc xuất khẩu 8T/2022

(Quần, áo thun, áo jacket, quần áo trẻ em, vải, đồ lót, áo sơ mi)

Cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng may mặc 9T/2022

Diễn biến xuất khẩu hàng may mặc sang các thị trường chính theo tháng

(Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN, Canada, Trung Quốc, Anh)

Doanh số xuất khẩu của các DN xuất khẩu Hàng may mặc 8T/2022

 

D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GIÀY DÉP

Giá trị xuất khẩu giày dép 9T/2018 – 9T/2022

Giá trị xuất khẩu giày dép Theo quý & Theo tháng

Cơ cấu thị trường xuất khẩu giày dép 9T/2022

Diễn biến xuất khẩu giày dép sang các thị trường chính T01 - T09/2022

Doanh số xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu Giày dép 8T/2022

 

E. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU TÚI XÁCH, VÍ, MŨ

Giá trị xuất khẩu Túi xách, Ví, Mũ 9T/2018 – 9T/2022

Giá trị xuất khẩu Túi xách, Ví, Mũ Theo quý & Theo tháng

Cơ cấu thị trường xuất khẩu Túi xách, Ví, Mũ 9T/2022

Diễn biến xuất khẩu Túi xách, Ví, Mũ sang các thị trường chính theo quý

 

F. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU XƠ, SỢI, DỆT

Giá trị & Sản lượng xuất khẩu Xơ, sợi, dệt 9T/2018 – 9T/2022

Sản lượng xuất khẩu Xơ, sợi, dệt Theo quý & Theo tháng

Diễn biến giá Sợi xuất khẩu T09/2020 - T09/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu Xơ, sợi, dệt 9T/2022 (Theo sản lượng)

Cơ cấu thị trường xuất khẩu Xơ, sợi, dệt 9T/2022 (Theo giá trị)

Diễn biến xuất khẩu Sợi sang các thị trường chính theo quý

 

G. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU VẢI MÀNH, VẢI KỸ THUẬT

Giá trị xuất khẩu Vải mành, Vải kỹ thuật 9T/2018 – 9T/2022

Giá trị xuất khẩu Vải mành, Vải kỹ thuật Theo quý & Theo tháng

Cơ cấu thị trường xuất khẩu Vải mành, Vải kỹ thuật 9T/2022

Diễn biến xuất khẩu Vải mành, Vải kỹ thuật sang 1 số thị trường theo quý

 

H. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU NPL

Giá trị xuất khẩu NPL 9T/2018 – 9T/2022

Giá trị xuất khẩu NPL Theo quý & Theo tháng

Cơ cấu thị trường xuất khẩu NPL 9T/2022

Diễn biến xuất khẩu NPL sang các thị trường chính theo quý

 

I. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU VẢI

Giá trị nhập khẩu Vải 9T/2019 – 9T/2022 & theo tháng

Cơ cấu thị trường nhập khẩu vải vào Việt Nam 2021

Diễn biến nhập khẩu Vải từ các thị trường chính theo quý

 

J. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU BÔNG

Giá trị & Sản lượng nhập khẩu Bông 9T/2019 – 9T/2022

Sản lượng & giá nhập khẩu Bông T09/2020 - T09/2022

Diễn biến giá Bông (cotton) thế giới T10/2019 - T10/2022

Cơ cấu thị trường nhập khẩu Bông vào Việt Nam 9T/2022

Diễn biến nhập khẩu Bông từ 1 số thị trường chính theo quý

 

K. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU XƠ, SỢI

Giá trị & Sản lượng nhập khẩu Xơ, sợi 9T/2019 – 9T/2022

Sản lượng nhập khẩu Xơ, sợi T01 - T09/2022

Diễn biến giá Sợi nhập khẩu T09/2020 - T09/2022

Cơ cấu thị trường nhập khẩu Sợi vào Việt Nam 9T/2022

Diễn biến nhập khẩu Sợi từ 1 số thị trường chính theo quý

 

L. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU NPL

Giá trị nhập khẩu NPL 9T/2019 – 9T/2022 & theo tháng

Cơ cấu thị trường nhập khẩu NPL 9T/2022

Diễn biến nhập khẩu NPL từ 1 số thị trường chính theo quý

BÁO CÁO NGÀNH DỆT MAY VÀ DA GIÀY - SỐ THÁNG 10/2022

29,00$Giá
 • Số trang:                    32 trang

  Format:                       PDF

  Chuỗi dữ liệu:           13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:      20/10/2022

bottom of page