top of page
BÁO CÁO NGÀNH THÉP - SỐ THÁNG 05/2023

TÓM TẮT

 

Trong tháng 04/2023, ngành thép tiếp tục những chuyển biến tích cực nhưng mức độ phục hồi vẫn chưa đáng kể, trong bối cảnh nhu cầu vẫn yếu, gia tăng áp lực cạnh tranh từ thép xuất khẩu của Trung Quốc, và giá xuất khẩu bình quân trong tháng 04 đã tăng 22.8% so với bình quân tháng 01, nhưng vẫn thấp cùng kỳ khoảng 20%. Hoạt động sản xuất vẫn đang tăng dần trở lại qua từng tháng. 

 

Về xuất khẩu, sản lượng xuất thép trong tháng 04 tăng 11.4% so với tháng trước chủ yếu nhờ xuất sang EU tăng khá. Trong khi đó, nhu cầu từ một số thị trường khác có cải thiện hơn, nhưng mức này cũng chỉ tương đương so với cùng kỳ.

 

Tiêu thụ nội địa vẫn ở mức thấp. Lượng tiêu thụ trong tháng 04 ghi nhận giảm 11.3% so với tháng trước. Đây cũng là tháng có lượng tiêu thụ thép thấp nhất nhì kể từ tháng 09/2021. 

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

 

B. DIỄN BIẾN GIÁ THÉP THẾ GIỚI & TRONG NƯỚC

Giá thép thế giới

 • Giá than cốc (FOB)
 • Giá quặng sắt
 • Giá HRC
 • Giá thép thanh
 • Giá thép xây dựng

 

Giá thép trong nước

 • Tương quan giá một số loại thép trong nước và xu hướng giá HRC thế giới
 • Tham khảo diễn biến Giá & so sánh Giá thép cuộn D6 CB240 và thép thanh vằn D10 CB300 của một số thương hiệu thép trong nước

               (Hòa Phát, Việt Đức, Pomina, Việt Ý, Kyoei)

 

C. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG THÉP TRONG NƯỚC 

 • Tổng quan Sản xuất – Tiêu thụ thép trong nước
 • Tình hình sản xuất từng nhóm thép giai đoạn 4T/2019 – 4T/2023 và theo tháng
 • Tình hình tiêu thụ thép cả nước & của các DN thành viên VSA 4T/2023 và theo tháng
 • Tình hình xuất khẩu toàn ngành 4T/2023
 • Tình hình nhập khẩu toàn ngành 4T/2023

BÁO CÁO NGÀNH THÉP - SỐ THÁNG 05/2023

29,00$Giá
 • Số trang:                   26 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/05/2023

bottom of page