top of page
BÁO CÁO NGÀNH CAO SU - SỐ THÁNG 1/2023

MỤC LỤC

 

A. DIỄN BIẾN GIÁ CAO SU TRONG THÁNG
     Giá cao su thế giới
     Giá mủ cao su nguyên liệu trong nước
     Giá xuất khẩu bình quân của cao su Việt Nam theo chủng loại

 

B. TỔNG QUAN XUẤT NHẬP KHẨU
     Sản lượng và giá trị xuất khẩu cao su năm 2018 - 2022
     Sản lượng xuất – nhập khẩu cao su theo tháng (T01 – T12/2022)
     Giá xuất khẩu bình quân theo tháng (T01 – T12/2022)

 

C. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU
     Thị trường xuất khẩu

 • Thị trường xuất khẩu T12/2022 và năm 2022
 • Sản lượng xuất khẩu sang Trung Quốc (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu sang Ấn Độ (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu sang Hàn Quốc (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu sang EU (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu sang Nga (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu sang Hoa Kỳ (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu sang Đài Loan (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ (theo tháng)

 

     Chủng loại xuất khẩu

 • Sản lượng & giá trị xuất khẩu năm 2022 theo chủng loại
 • Sản lượng xuất khẩu cao su HS400208 (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu cao su Latex (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu cao su SVR3L (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu cao su SVR20 (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu cao su RSS3 (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu cao su RSS1 (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu cao su SVR CV60 (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu cao su SVR CV50 (theo tháng)

 

D. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU
     Thị trường nhập khẩu T12/2022 và năm 2022
     Sản lượng nhập khẩu cao su theo tháng (T01 – T12/2022)
     Giá nhập khẩu bình quân theo tháng (T01 – T12/2022)

BÁO CÁO NGÀNH CAO SU - SỐ THÁNG 1/2023

29,00$Giá
 • Số trang:                   6 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/01/2023

bottom of page