top of page
BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN - SỐ THÁNG 12/2022

TÓM TẮT

 

Tiêu thụ nội địa vẫn chậm, do giá phân bón trong nước vẫn còn rất cao so với mức giá trung bình năm 2021. Đăc biệt, giá phân DAP và NPK vẫn neo khá cao, mặc dù giá hầu hết các loại phân bón đều đã điều chỉnh giảm liên tục trong 2 tháng gần đây.

 

Mặc dù 11 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu đạt kỷ lục cả về sản lượng và giá trị, với sản lượng đạt 1,617 nghìn tấn, tăng 34.3% so với cùng kỳ năm ngoái và giá trị xuất khẩu đạt khoảng 1.03 tỷ USD, tăng 124.5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng lượng xuất khẩu trong tháng 11/2022 tiếp tục giảm mạnh, chỉ đạt 94 nghìn tấn (giảm 32.8% so với năm trước và giảm 41.3% so với tháng trước), thấp nhất trong vòng 1 năm qua.

 

MỤC LỤC

 

A. DIỄN BIẾN GIÁ PHÂN BÓN

 • Giá Ure & DAP thế giới
 • Giá nhập khẩu bình quân của một số loại phân
 • Giá bán trong nước của một số loại phân bón

 

B. TỔNG QUAN NGÀNH

 • Nguồn cung phân Ure và NPK (T11/2020 - T11/2022)
 • Tổng sản lượng nhập khẩu & Tăng trưởng từng loại phân bón 
 • Sản lượng xuất khẩu & Tăng trưởng theo tháng T01/2022 – T11/2022
 • Giá trị xuất khẩu & Tăng trưởng theo tháng T01/2022 – T11/2022

 

C. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

 • Tổng sản lượng nhập khẩu 11T/2018 – 11T/2022
 • Tổng giá trị nhập khẩu 11T/2018 – 11T/2022
 • Cơ cấu thị trường nhập khẩu 11T/2022 & Tháng 11/2022
 • Diễn biến tình hình nhập khẩu phân bón từ một số thị trường chính 11T/2020 - 11T/2022
 • Diễn biến tình hình nhập khẩu phân bón từ một số thị trường chính theo tháng T01/2022 – T11/2022
 • Diễn biến tình hình nhập khẩu từng loại phân bón

                11T/2020 - 11T/2022

 • Diễn biến tình hình nhập khẩu từng loại phân bón theo tháng T01/2022 – T11/2022

 

D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 • Tổng sản lượng xuất khẩu 11T/2018 – 11T/2022
 • Tổng giá trị xuất khẩu 11T/2018 – 11T/2022
 • Giá xuất khẩu bình quân theo tháng (T01/2022 – T11/2022)
 • Thị trường xuất khẩu 11T/2022 & Tháng 11/2022
 • Diễn biến tình hình xuất khẩu phân bón sang một số thị trường chính theo tháng
 • Doanh số xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu phân bón lớn

BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN - SỐ THÁNG 12/2022

$29.00Giá
 • Số trang:                   18 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/12/2022

bottom of page