top of page
BÁO CÁO NGÀNH ĐIỆN - SỐ THÁNG 04/2023

TÓM TẮT

 

Sản lượng điện huy động toàn hệ thống trong Q1/2023 đạt 61.83 tỷ kWh, giảm nhẹ 1.9% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu thấp dẫn đến giảm sản lượng huy động của hầu hết các nguồn điện, ngoại trừ điện NLTT. Cụ thể, thủy điện đạt 15.4 tỷ kWh, giảm 6.7% so với năm trước. Nhiệt điện than đạt 28.0 tỷ kWh, giảm 1.2% so với năm trước. Nhiệt điện khí đạt 7.1 tỷ kWh, giảm 5.6% so với năm trước. Sản lượng điện NLTT tiếp tục tăng chậm lại, tăng 2.1% so với năm trước (đạt 10.2 tỷ kWh).

 

Nhu cầu điện trong Q2 được dự báo có thể chỉ tăng 1.7% so với năm trước và tăng 15.8% so với quý trước. (Mặc dù nhu cầu điện cho SXKD có thể vẫn thấp, nhưng nhu cầu điện sinh hoạt có thể tăng do vào mùa nắng nóng). Trong đó, theo ước tính của Vietdata, thủy điện có thể tiếp tục giảm thêm 5% so với quý trước. Thiếu hụt thủy điện, nên các nguồn điện khác dự kiến sẽ được tăng huy động để bù đắp. Điện NLTT có thể vẫn tăng 12% so với quý trước.

 

MỤC LỤC 

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

 

B. TỔNG QUAN HUY ĐỘNG ĐIỆN TOÀN HỆ THỐNG 

 

C. CHI TIẾT TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG TỪNG LOẠI ĐIỆN TRONG Q1/2023 & DỰ BÁO Q2/2023

 

THỦY ĐIỆN 

 • Sản lượng huy động thủy điện theo quý (Q1/2020 – Q2/2023F) 
 • Dự báo tình hình lượng mưa và nguồn nước từ T05-T09/2023 
 • Tình hình SXKD của một số nhà máy Thủy điện thuộc sở hữu Genco 3 và PV Power Q1/2023 

 

NHIỆT ĐIỆN THAN

 • Sản lượng huy động NĐ Than theo quý (Q1/2020 – Q2/2023F) 
 • Sản lượng & Tỷ trọng điện Than so với toàn hệ thống giai đoạn T01/2022 – T03/2023
 • Tham khảo giá bán điện của 1 số NMNĐ Than Q1/2023 
 • Tham khảo Diễn biến giá bán điện bình quân của Genco3 & PV Power giai đoạn T01/2022 – T03/2023
 • Tình hình SXKD của một số nhà máy nhiệt điện than thuộc sở hữu Genco 3 và PV Power Q1/2023 

 

NHIỆT ĐIỆN KHÍ

 • Sản lượng huy động NĐ Khí theo quý (Q1/2020 – Q2/2023F) 
 • Sản lượng & Tỷ trọng điện Khí so với toàn hệ thống giai đoạn T01/2022 – T03/2023
 • Tham khảo giá bán điện của 1 số NMNĐ Khí Q1/2023 
 • Tham khảo Diễn biến giá khí đầu vào & giá bán điện của NĐ Nhơn Trạch T01/2022 – T03/2023
 • Tình hình SXKD của một số nhà máy nhiệt điện khí thuộc sở hữu Genco 3 và PV Power Q1/2023 

 

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

 • Sản lượng huy động điện NLTT theo quý (Q1/2020 – Q2/2023F) 
 • Sản lượng & Tỷ trọng điện NLTT so với toàn hệ thống giai đoạn T01/2022 – T03/2023
 • Quy mô & hiện tại của 84 dự án Điện NLTT chuyển tiếp

BÁO CÁO NGÀNH ĐIỆN - SỐ THÁNG 04/2023

49,00$Giá
 • Số trang:                   16 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/04/2023

bottom of page