top of page
Danh sách doanh nghiệp trong các khu và cụm công nghiệp tại Tp.HCM

Gói dữ liệu bao gồm các thông tin sau:

 • Danh sách 2.050 công ty/nhà máy
 • Mã số thuế
 • Ngày bắt đầu hoạt động
 • Địa chỉ
 • Người đại diện theo pháp luật
 • Điện thoại & Email (nếu có)
 • Danh mục ngành
 • Số lượng nhân viên (tính đến cuối năm 2022)
 • Quy mô doanh thu năm 2022

 

Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết.

Danh sách doanh nghiệp trong các khu và cụm công nghiệp tại Tp.HCM

499,00$Giá
 • + Danh sách các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp tại Tp.HCM

  + Danh bạ doanh nghiệp (địa chỉ, số điện thoại & email (nếu có))

  2. Dữ liệu cập nhật đến tháng 05/2023

  3. Định dạng tệp: Excel

  4. Ngôn ngữ: VN/EN

  5. Vui lòng tham khảo file mẫu

bottom of page