top of page
BÁO CÁO NGÀNH NGÂN HÀNG - SỐ THÁNG 05/2023

TÓM TẮT

 

Tình hình kinh tế trong nước tiếp tục bộc lộ nhiều khó khăn:  Xuất khẩu sụt giảm mạnh do sức cầu từ thị trường thế giới yếu; kéo theo khu vực sản xuất tăng trưởng âm, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm công suất, giờ làm và sa thải lao động trên quy mô lớn. Các doanh nghiệp Bất động sản vẫn trong tình trạng căng thẳng thanh khoản; chờ đợi tháo gỡ các vướng mắc pháp lý dự án; và/hoặc thanh lý bớt dự án/tài sản, thu hẹp quy mô,... 

 

Trong Q1/2023, các ngân hàng tiếp tục gia tăng VCSH, cải thiện vốn cấp 1. VCSH tăng vẫn chủ yếu từ nguồn lợi nhuận giữ lại của các ngân hàng. Nợ xấu nội bảng & tỷ lệ NPL tiếp tục tăng nhanh. Cụ thể, tổng nợ xấu của 29 NHTM tăng thêm 34 nghìn tỷ đồng (+20.6% Ytd) trong Q1. Theo ước tính của Vietdata, nếu bao gồm cả VAMC và nợ xấu của SCB, tỷ lệ NPL toàn hệ thống có thể lên trên 3.04%.

 

MỤC LỤC

 

A. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ TRONG NƯỚC 
     Diễn biến kinh tế vĩ mô
     Hệ thống tín dụng
     Thị trường Trái phiếu
     Thị trường Bảo hiểm

 

B. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH DOANH CÁC NGÂN HÀNG

 

C. SO SÁNH KQKD CỦA TỪNG NGÂN HÀNG
     Tình hình lợi nhuận & Hiệu quả hoạt động

 • Quy mô & tăng trưởng lợi nhuận sau thuế
 • Cơ cấu lãi hoạt động
 • So sánh chi phí & Hiệu suất sinh lời

 

     Hoạt động Tín dụng & Chất lượng nợ

 • Quy mô & Tăng trưởng tín dụng
 • Thị phần mảng bán lẻ
 • Đánh giá chất lượng nợ & các tỷ lệ an toàn trong HĐTD
 • Đánh giá rủi ro tiềm ẩn liên quan đến TPDN & BĐS

 

     Hoạt động huy động tiền gửi

 • Quy mô & Tăng trưởng tiền gửi
 • Quy mô & Thị phần CASA
 • Chuyển động cơ cấu tiền gửi theo kỳ hạn
 • So sánh hiệu quả huy động vốn (Chi phí & biên lãi thuần)

 

     Hoạt động interbank

 • Thị phần cho vay ròng trên interbank
 • Quy mô danh mục Trái phiếu các TCTD khác

BÁO CÁO NGÀNH NGÂN HÀNG - SỐ THÁNG 05/2023

69,00$Giá
 • Số trang:                   42 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/05/2023

bottom of page