top of page
[VI] BÁO CÁO VĨ MÔ_ĐIỂM TIN NGÀNH - SỐ THÁNG 12/2023

TÓM TẮT

 

Kinh tế trong nước ghi nhận nhiều điểm tích cực trong tháng 11/2023, những vẫn còn đó những khó khăn. Cụ thể, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay của các NHTM tiếp tục giảm theo đúng định hướng của Chính phủ. Thậm chí lãi suất huy động tại 1 số ngân hàng giảm xuống mức kỷ lục nhiều năm gần đây. Thị trường TPDN tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực.

 

Tình hình sản xuất, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu tiếp tục cải thiện theo yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, mức tăng không nhiều. Doanh nghiệp trong nhiều ngành vẫn rất khó khăn.

 

Thu hút vốn FDI nhìn chung vẫn duy trì xu hướng tích cực. Việt Nam vẫn có lợi thế nhất định trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài so với các quốc gia trong khu vực và lân cận.

 

MỤC LỤC

 

A. TỔNG QUAN

 • Nhận định chung
 • Tổng quan các chỉ số kinh tế vĩ mô

 

B. KINH TẾ VĨ MÔ

 • Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
 • Tình hình sản xuất
 • Quy mô tiêu dùng
 • Xuất nhập khẩu
 • Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
 • Tình hình đăng ký doanh nghiệp
 • Ngân sách Nhà nước
 • Giải ngân vốn đầu tư từ NSNN

 

C. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 • Hệ thống tín dụng
 • Trái phiếu Chính phủ
 • Trái phiếu Doanh nghiệp
 • Thị trường cổ phiếu

 

D. TÌNH HÌNH MỘT SỐ NGÀNH

 • Du lịch
 • Vận tải & Logistics
 • Thép
 • Xi măng
 • Dệt may & Da giày
 • Phân bón
 • Thức ăn chăn nuôi
 • Chăn nuôi
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Nông sản (Gạo, Tiêu, Điều, Cà phê)

 

E. DIỄN BIẾN GIÁ HÀNG HÓA

 • Giá dầu thô
 • Các cặp tỷ giá
 • Một số loại hàng hóa
 • Giá cước vận tải quốc tế

[VI] BÁO CÁO VĨ MÔ_ĐIỂM TIN NGÀNH - SỐ THÁNG 12/2023

99,00$Giá
 • Số trang:                    46 trang

  Format:                      PDF

  Ngày phát hành:      20/12/2023

bottom of page