top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN - SỐ THÁNG 05/2024

TÓM TẮT

 

Trong tháng 4, tình hình tiêu thụ trong nước và xuất khẩu có yếu hơn tháng trước. Giá xuất khẩu bình quân tiếp tục giảm thêm so với tháng trước và thấp hơn cùng kỳ 3-4%. Tuy nhiên, biên lợi nhuận của các DN trong 4 tháng đầu năm 2024 vẫn tốt hơn cùng kỳ do giá khí vào đầu thấp hơn nhiều so với năm trước.

 

Riêng đối với các DNSX phân supe lân và DAP đối mặt với khó khăn về sự khan hiếm nguồn cung nguyên liệu Apatit, đứng trước áp lực cải tiến công nghệ chạy quặng tuyển, gia tăng chi phí vận chuyển.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG


B. DIỄN BIẾN GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI & GIÁ BÁN NỘI ĐỊA


C. TỔNG QUAN NGUỒN CUNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC & NHẬP KHẨU 

 • Sản lượng sản xuất trong nước 

 • Tình hình sản xuất từng loại phân

 • Sản lượng & giá trị nhập khẩu

 • Diễn biến giá nhập khẩu bình quân

 • Diễn biến thị trường nhập khẩu

 • Tình hình nhập khẩu từng loại phân


D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 • Sản lượng & giá trị xuất khẩu

 • Diễn biến giá xuất khẩu bình quân

 • Diễn biến các thị trường xuất khẩu lớn

[VI] BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN - SỐ THÁNG 05/2024

$29.00Giá
 • Số trang:                   26 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/05/2024

bottom of page