top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN - SỐ THÁNG 06/2024

TÓM TẮT

 

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, các số liệu kinh doanh toàn ngành vẫn rất tích cực. Sản lượng sản xuất tăng so với cùng kỳ và tăng ở tất cả các nhóm phân bón, xuất khẩu tăng trên 4%, giá xuất khẩu bình quân trong tháng 5 đã quay trở lại cao hơn tháng cùng kỳ năm trước.

 

Tuy nhiên, có một số diễn biến cần chú ý: sản xuất trong nước chững lại (chỉ tương đương tháng trước) và sản lượng xuất khẩu cũng giảm mạnh trong tháng. Tiêu thụ trong nước qua mùa cao điểm. Ngoài ra, các doanh nghiệp sản xuất trong nước vẫn đối mặt với sự cạnh tranh lớn từ phân bón nhập khẩu. 

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG


B. DIỄN BIẾN GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI & GIÁ BÁN NỘI ĐỊA


C. TỔNG QUAN NGUỒN CUNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC & NHẬP KHẨU 

 • Sản lượng sản xuất trong nước 

 • Tình hình sản xuất từng loại phân

 • Sản lượng & giá trị nhập khẩu

 • Diễn biến giá nhập khẩu bình quân

 • Diễn biến thị trường nhập khẩu

 • Tình hình nhập khẩu từng loại phân


D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 • Sản lượng & giá trị xuất khẩu

 • Diễn biến giá xuất khẩu bình quân

 • Diễn biến các thị trường xuất khẩu lớn

 • Top doanh nghiệp xuất khẩu

[VI] BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN - SỐ THÁNG 06/2024

29,00$Giá
 • Số trang:                   26 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/06/2024

bottom of page