top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG - SỐ THÁNG 03/2024

TÓM TẮT

 

Trong tháng 02/2024, sản lượng sản xuất, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đều giảm so với cùng kỳ do kỳ nghỉ lễ dài. Tuy nhiên, tính chung 2T/2024, sản lượng sản xuất và xuất khẩu toàn ngành đều có cải thiện so với cùng kỳ.

 

Đáng chú ý, xuất sang Bangladesh tăng mạnh so với cùng kỳ, và Philipines ổn định. Đối với các thị trường nhỏ như Australia và Peru cũng khá tích cực. Đặc biệt, Việt Nam đang mở rộng xuất khẩu sang US. Ngày càng có thêm nhiều DN xi măng ký kết được hợp đồng xuất khẩu sang thị trường này.

 

Tuy tình hình kinh doanh của ngành trong 2 tháng đầu năm tích cực hơn cùng kỳ năm trước, nhưng triển vọng ngành trong 2024 vẫn được nhận định không mấy tích cực.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG 


B. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC 

 • Năng lực sản xuất toàn ngành năm 2023
 • Sản lượng sản xuất xi măng & clinker 2T (2020 – 2024) và theo tháng
 • Tương quan sản xuất và tiêu thụ nội địa 2T (2020 – 2024) 
 • Sản lượng sản xuất theo loại 2T (2020 – 2024) và theo tháng 
 • Sản lượng sản xuất theo nhóm doanh nghiệp 2T (2020 – 2024) và theo tháng

 

C. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ NỘI ĐỊA

 • Cơ cấu tiêu thụ nội địa xi măng theo vùng miền và theo nhóm doanh nghiệp
 • Sản lượng tiêu thụ xi măng theo vùng miền theo tháng
 • Sản lượng tiêu thụ xi măng theo nhóm doanh nghiệp theo tháng 
 • Tương quan sản xuất và tiêu thụ nội địa của các nhóm T02/2024 và 2T/2024


D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 • Sản lượng & giá trị xuất khẩu toàn ngành 2T (2020 – 2024) và theo tháng
 • Sản lượng xuất khẩu theo loại 2T (2020 – 2024) và theo tháng
 • Giá xuất khẩu bình quân 2T (2020 – 2024) và theo tháng
 • Diễn biến thị trường xuất khẩu xi măng & clinker


E. TOP DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU T02/2024 VÀ 2T/2024


F. MỘT SỐ ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU LỚN TRONG T02/2024

[VI] BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG - SỐ THÁNG 03/2024

29,00$Giá
 • Số trang:                   28 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/03/2024

bottom of page