top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH NÔNG SẢN - SỐ THÁNG 12/2023

TÓM TẮT

 

Về xuất khẩu Gạo: Tháng 11/2023, xuất khẩu gạo cả nước đạt 600 nghìn tấn (tăng 2.36% so với cùng kỳ). Đây là tháng thứ 3 liên tiếp sản lượng xuất khẩu đi ngang. Xét về thị trường, xuất khẩu gạo sang Trung Quốc và các quốc gia Châu Phi có mức giảm mạnh 18-54% so với tháng trước. Giá xuất khẩu gạo tiếp tục tăng cao, giá xuất khẩu bình quân trong tháng 11 đạt 666.7 USD/ tấn, tăng thêm 4% so với tháng trước và 35.2% so với cùng kỳ.

 

Về xuất khẩu Điều: Tháng 11/2023, sản lượng xuất khẩu tiếp tục duy trì mức tích cực. Trong đó, xuất khẩu điều sang US tiếp tục tăng so với tháng trước và tăng 23.4% so với cùng kỳ. Lượng xuất sang Trung Quốc cũng tương đối khá, tuy có phần chững lại sau khi xuất sang thị trường này liên tục tăng trong 3 tháng trước đó. Một số thị trường có mức tăng cao đáng chú ý khác là Anh, UAE và Canada và Ả rập Xê-ut.

 

Về xuất khẩu Tiêu: Trong tháng 11/2023, xuất khẩu tiêu vẫn duy trì đà phục hồi tích cực. Sản lượng xuất trong tháng tăng 23.7% so với cùng kỳ. Động lực tăng trong tháng chủ yếu nhờ nhu cầu từ thị trường US tiếp tục tăng và thị trường ASEAN bất ngờ tăng mạnh (sau khi liên tục ở mức thấp 2 tháng trước đó). Bên cạnh đó, một số thị trường cũng có cải thiện/ tăng khá về nhu cầu như UAE, Hàn Quốc, Anh và Thỗ Nhĩ Kỳ.

 

MỤC LỤC

 

A. NGÀNH GẠO VIỆT NAM TRONG 11T/2023

     Diễn biến giá gạo

 • Diễn biến giá gạo thế giới

 • Diễn biến giá gạo trong nước

     Tình hình xuất khẩu

 • Tình hình xuất khẩu 11T (2019 – 2023) và theo tháng

 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu T11/2023 và 11T/2023

 • Diễn biến từng thị trường xuất khẩu 11T (2020 – 2023) và theo tháng

     Top doanh nghiệp xuất khẩu gạo & doanh số

 

B. NGÀNH ĐIỀU VIỆT NAM TRONG 11T/2023

     Tình hình nguồn cung & nhu cầu điều thế giới

     Tình hình xuất khẩu

 • Tình hình xuất khẩu 11T (2019 – 2023) và theo tháng

 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu T11/2023 và 11T/2023

 • Diễn biến từng thị trường xuất khẩu theo tháng

     Tình hình nhập khẩu

 • Tình hình nhập khẩu 11T (2019 – 2023) và theo tháng

 • Cơ cấu thị trường nhập khẩu T11/2023 và 11T/2023

 • Diễn biến từng thị trường nhập khẩu theo tháng

     Top doanh nghiệp xuất khẩu điều & doanh số


C. NGÀNH TIÊU VIỆT NAM TRONG 11T/2023

     Diễn biến giá tiêu trong nước & thế giới

 • Giá tiêu đen nội địa

 • Giá tiêu xuất khẩu (FOB) của VN

 • Giá tiêu đen xuất khẩu (FOB) của VN so với một số quốc gia khác

 • Giá tiêu trắng xuất khẩu (FOB) của VN so với một số quốc gia khác

     Tình hình xuất khẩu

 • Tình hình xuất khẩu 11T (2019 – 2023) và theo tháng

 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu T11/2023 và 11T/2023

 • Diễn biến từng thị trường xuất khẩu theo tháng

     Top doanh nghiệp xuất khẩu tiêu & doanh số

[VI] BÁO CÁO NGÀNH NÔNG SẢN - SỐ THÁNG 12/2023

29,00$Giá
 • Số trang:                   36 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/12/2023

bottom of page