top of page
BÁO CÁO NGÀNH CAO SU - SỐ THÁNG 05/2023

TÓM TẮT

 

Tháng 04/2023, sản lượng xuất khẩu trong tháng thấp so với các tháng trước, nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ 2022, do theo tính chất mùa vụ đây là tháng thường có sản lượng mủ cạo thấp nhất trong năm.

 

Lũy kế 4T/2023, sản lượng xuất khẩu giảm 3.2% so với cùng kỳ 2022. Động lực xuất khẩu chính trong 4 tháng đầu năm là nhờ vào thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, và Nga. Trong khi các thị trường khác giảm sâu 13%–40% so với cùng kỳ 2022. Tình hình xuất khẩu sang các thị trường mới (Nam Mỹ) khá tích cực, tuy nhiên tỷ trọng của các thị trường vẫn còn rất nhỏ, khó tác động nhiều đến bức tranh xuất khẩu chung của ngành.

 

Giá xuất khẩu bình quân trong 4T/2023 vẫn đang giảm 23.8% so với cùng kỳ 2022, nhưng giá xuất bình quân trong tháng 04 hiện đang cao hơn tháng 12/2022 (tăng trung bình 3-5% tùy loại). 

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG 
B. DIỄN BIẾN GIÁ CAO SU THẾ GIỚI
C. DIỄN BIẾN GIÁ CAO SU XUẤT KHẨU
D. TỔNG QUAN NGÀNH

 • Tổng sản lượng xuất khẩu 4T (2019-2023)
 • Tổng sản lượng xuất khẩu theo tháng (T04/21 – T04/23)
 • Tổng sản lượng nhập khẩu 4T (2019-2023)
 • Tổng sản lượng nhập khẩu theo tháng (T04/21 – T04/23)
 • Giá xuất-nhập khẩu bình quân hàng tháng


E. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu 4T/2023
 • Tình hình xuất khẩu cao su từng thị trường 4T (2019-2023)
 • Tình hình xuất khẩu cao su từng thị trường theo tháng 
 • Cơ cấu chủng loại xuất khẩu 4T/2023
 • Tình hình xuất khẩu từng mặt hàng 4T (2019-2023)
 • Tình hình xuất khẩu từng mặt hàng theo tháng (T04/21 – T04/23)
 • Thị phần cao su Việt Nam tại Hàn Quốc 4T/2023
 • Thị phần cao su Việt Nam tại Trung Quốc Q1/2023

 

F. TOP DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU Q1/2023
G. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

 • Tổng sản lượng & giá trị nhập khẩu 4T (2019 - 2023)
 • Cơ cấu thị trường nhập khẩu 4T/2023

BÁO CÁO NGÀNH CAO SU - SỐ THÁNG 05/2023

29,00$Giá
 • Số trang:                   22 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/05/2023

bottom of page