top of page
BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 10/2022

TÓM TẮT 

 

Xuất khẩu thủy sản trong Q3 chậm lại sau khi tăng rất mạnh trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, giá trị xuất khẩu toàn ngành trong Q3 giảm 11.9% so với quý trước. Riêng tháng 09 là tháng ghi nhận giá trị xuất khẩu thủy sản thấp nhất từ đầu năm đến nay (ngoại trừ tháng 02).

 

Về mặt hàng, xuất khẩu cá tra Q3 giảm mạnh nhất với mức giảm 29.2% so với quý trước, xuất khẩu tôm giảm 14.2% so với quý trước. Nguồn cung cá tra nguyên liệu thu hoạch trong nước cũng giảm 14.6% so với quý trước.

 

Về thị trường, xuất khẩu sang hầu hết các thị trường lớn đều giảm so với quý trước (ngoại trừ Nhật Bản, Hàn Quốc).
Một số thị trường chính giảm đáng kể như Mỹ giảm 36.2%, Trung Quốc giảm 22.3%, EU giảm 11.1%  và Canada giảm 21.0% so với quý trước. 
 

 

MỤC LỤC 

 

A. NGUỒN CUNG THỦY SẢN TRONG NƯỚC

     Tổng sản lượng thủy sản theo quý Q1/2021 - Q2/2022

     Chi tiết sản lượng nuôi trồng & khai thác từng loại thủy sản 9T/2022

 • Cá tra
 • Các loại cá khác
 • Tôm sú
 • Tôm chân trắng
 • Các loại tôm khác

 

B. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU TOÀN NGÀNH THỦY SẢN

     Giá trị xuất khẩu thủy sản 9T/2018 - 9T/2022 

     Giá trị xuất khẩu thủy sản theo quý và theo tháng

     Giá trị xuất khẩu thủy sản theo từng loại thủy sản 9T/2022

 • Cá tra
 • Cá ngừ
 • Các loại cá khác
 • Tôm chân trắng
 • Tôm sú
 • Các loại tôm khác
 • Mực và bạch tuộc
 • Nhuyễn thể hai mảnh vỏ

     

     Top doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lớn 9T/2022

     Cơ cấu thị trường xuất khẩu thủy sản 9T/2022

     Tăng trưởng xuất khẩu một số mặt hàng sang một số quốc gia 

     Diễn biến các thị trường xuất khẩu thủy sản lớn của Việt Nam

 • US
 • Trung Quốc

 

     Giá xuất khẩu bình quân của một số mặt hàng

 • Tôm
 • Cá tra
 • Cá đông lạnh
 • Cá ngừ
 • Cấ đóng hợp
 • Mực
 • Bạch tuộc

 

C. CHI TIẾT MẶT HÀNG CÁ TRA

     Sản lượng thu hoạch cá tra theo tháng (T01 - T09/2022)

     Diễn biến giá cá tra thịt trắng trong nước

     Diễn biến giá cá tra xuất khẩu bình quân T02/2020 - T08/2022

 

     Giá trị xuất khẩu cá tra 9T/2018 - 9T/2022

     Giá trị xuất khẩu cá tra theo quý và theo tháng

     Giá trị xuất khẩu cá tra theo loại trong 9T/2022

     Cơ cấu thị trường xuất khẩu cá tra 9T/2022

     Diễn biến xuất khẩu cá tra sang các QG EU và CPTPP 

     Diễn biến các thị trường xuất khẩu lớn của cá tra Việt Nam

 • Trung Quốc và Hong Kong
 • Mỹ
 • Mexico 
 • Brazil

 

D. CHI TIẾT MẶT HÀNG TÔM

     Sản lượng thu hoạch tôm 9T/2022 và theo tháng

     Sản lượng thu hoạch tôm chân trắng theo quý (Q1/2020 - Q3/2022)

     Sản lượng thu hoạch tôm sú theo tháng (Q1/2020 - Q3/2022)

 

     Diễn biến giá tôm thẻ chân trắng tại Đà Nẵng

     Diễn biến giá tôm sú loại 30 con/kg tại Kiên Giang

     Diễn biến giá tôm xuất khẩu bình quân T02 - T08/2022

     

     Giá trị xuất khẩu tôm 9T/2018 - 9T/2022

     Giá trị xuất khẩu tôm theo tháng (T01 - T09/2022)

     Giá trị xuất khẩu tôm theo loại trong 9T/2022

     Giá trị xuất khẩu tôm chân trắng theo tháng (Q1/2021 - Q3/2022)

     Giá trị xuất khẩu tôm sú theo tháng (Q1/2021 - Q3/2022)
     Cơ cấu thị trường xuất khẩu tôm 9T/2022

     Diễn biến xuất khẩu tôm sang các QG EU và CPTPP

     Diễn biến xuất khẩu tôm sang một số quốc gia 

 • Mỹ 
 • EU
 • Nhật Bản
 • Trung Quốc và Hong Kong 

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 10/2022

29,00$Giá
 • Số trang:                   22 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/10/2022

bottom of page