top of page
BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 09/2022

TÓM TẮT 

 

Sau 3 tháng liên tục chậm lại, xuất khẩu thủy sản trong tháng 8/2022 tích cực trở lại với mức tăng 6.0% so với tháng trước và tăng 69.3% so với năm trước. Trong đó, xuất khẩu tất cả các mặt hàng tăng tốc trong nửa cuối tháng 08. Hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực là cá tra tăng 4.7% so với tháng trước và tôm tăng 4.5% so với tháng trước.


Đà tăng tích cực chủ yếu nhờ xuất sang Nhật Bản và Trung Quốc tích cực hơn, đà giảm tại Mỹ được hãm lại. Đáng chú ý là xuất khẩu tôm nói riêng và thủy sản nói chung sang Nga đã bắt đầu đà phục hồi tích cực từ tháng 05 và tăng tốc kể từ tháng 07, sau nhiều tháng gián đoạn và đình trệ do ảnh hưởng từ chiến sự Nga-Ukraine. 
 

MỤC LỤC 

 

A. NGUỒN CUNG THỦY SẢN TRONG NƯỚC

     Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản 8T/2022

     Chi tiết sản lượng nuôi trồng và khai thác từng loại thủy sản 8T/2022

 • Cá tra
 • Các loại cá khác
 • Tôm sú
 • Tôm chân trắng
 • Các loại tôm khác

 

B. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU TOÀN NGÀNH THỦY SẢN

     Giá trị xuất khẩu thủy sản 8T/2018 - 8T/2022

     Giá trị xuất khẩu thủy sản theo tháng (T01 - T08/2022)

     Giá trị xuất khẩu thủy sản theo từng loại thủy sản 8T/2022

 • Cá tra
 • Cá ngừ
 • Các loại cá khác
 • Tôm chân trắng
 • Tôm sú
 • Các loại tôm khác
 • Mực và bạch tuộc
 • Nhuyễn thể hai mảnh vỏ

     

     Top doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lớn 8T/2022

     Cơ cấu thị trường xuất khẩu thủy sản 8T/2022

     Diễn biến xuất khẩu một số mặt hàng sang các thị trường 

 • Mỹ
 • Nhật Bản
 • Trung Quốc và Hong Kong
 • EU
 • Canada 
 • Australia 
 • Hàn Quốc 

 

C. CHI TIẾT MẶT HÀNG CÁ TRA

     Sản lượng thu hoạch cá tra theo tháng (T01 - T08/2022)

     Diễn biến giá cá tra thịt trắng trong nước

     Diễn biến giá cá tra xuất khẩu bình quân T01/2020 - T07/2022

 

     Giá trị xuất khẩu cá tra 8T/2018 - 8T/2022

     Giá trị xuất khẩu cá tra theo tháng (T01 - T08/2022)

     Giá trị xuất khẩu cá tra theo loại trong 8T/2022

     Cơ cấu thị trường xuất khẩu cá tra 8T/2022

     Diễn biến các thị trường xuất khẩu lớn của cá tra Việt Nam

 • Trung Quốc và Hong Kong
 • Mỹ
 • EU
 • Mexico 
 • Canada 

 

D. CHI TIẾT MẶT HÀNG TÔM

     Sản lượng thu hoạch tôm 8T/2022 và theo tháng

     Sản lượng thu hoạch tôm chân trắng theo tháng (T01 - T08/2022)

     Sản lượng thu hoạch tôm sú theo tháng (T01 - T08/2022)

 

     Diễn biến giá tôm thẻ chân trắng tại Đà Nẵng

     Diễn biến giá tôm sú loại 30 con/kg tại Kiên Giang

     Diễn biến giá tôm xuất khẩu bình quân T01/2020 - T07/2022

     

     Giá trị xuất khẩu tôm 8T/2018 - 8T/2022

     Giá trị xuất khẩu tôm theo tháng (T01 - T08/2022)

     Giá trị xuất khẩu tôm theo loại trong 8T/2022

     Giá trị xuất khẩu tôm chân trắng theo tháng (T01 - T08/2022)

     Giá trị xuất khẩu tôm sú theo tháng (T01 - T08/2022)
     Cơ cấu thị trường xuất khẩu tôm 8T/2022

     Diễn biến xuất khẩu tôm sang một số quốc gia 

 • Mỹ 
 • EU
 • Nhật Bản
 • Trung Quốc và Hong Kong 
 • Hàn Quốc
 • Australia 

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 09/2022

29,00$Giá
 • Số trang:                    22 trang

  Format:                       PDF

  Chuỗi dữ liệu:          13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:     20/09/2022

bottom of page