top of page
BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 08/2022

SUMMARY 

 

Kể từ tháng 05, xuất khẩu thủy sản liên tục chậm lại, mặc dù vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 7, tổng giá trị xuất khẩu thủy sản giảm 6.2% so với tháng trước, nhưng tăng 11.4% so với năm trước. Trong đó, tôm sú giảm mạnh nhất (giảm 26.7% so với tháng trước); trong khi cá tra giảm 12.6% so với tháng trước nhưng vẫn tăng mạnh 47.4% so với cùng kỳ năm trước.

 

Đây là tháng thứ 3 liên tiếp ghi nhận giá trị xuất khẩu toàn ngành giảm so với tháng liền trước. Cụ thể, tại thị trường Mỹ, xuất khẩu hầu hết các mặt hàng trong tháng 07 đều giảm mạnh so với thángtrước. Trong đó cá tra giảm 31.2%, tôm giảm 27.9%, cá ngừ giảm 22.1% và mực & bạch tuộc giảm 15.0% so với tháng trước. 

 

MỤC LỤC 

 

A. NGUỒN CUNG THỦY SẢN TRONG NƯỚC

     Tổng sản lượng thủy sản theo tháng T01/2020 - T07/2022

     Chi tiết sản lượng nuôi trồng & khai thác từng loại thủy sản 7T/2022

 • Cá tra
 • Các loại cá khác
 • Tôm sú
 • Tôm chân trắng
 • Các loại tôm khác

 

B. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU TOÀN NGÀNH THỦY SẢN

     Giá trị xuất khẩu thủy sản 7T/2018 - 7T/2022

     Giá trị xuất khẩu thủy sản theo tháng (T01 - T07/2022)

     Giá trị xuất khẩu thủy sản theo từng loại thủy sản 7T/2022

 • Cá tra
 • Cá ngừ
 • Các loại cá khác
 • Tôm chân trắng
 • Tôm sú
 • Các loại tôm khác
 • Nhuyễn thể
 • Mực và bạch tuộc
 • Nhuyễn thể hai mảnh vỏ

     

     Top doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lớn 7T/2022

     Cơ cấu thị trường xuất khẩu thủy sản 7T/2022

     Diễn biến các thị trường xuất khẩu thủy sản lớn của Việt Nam

 • Mỹ
 • Trung Quốc và Hong Kong

 

C. CHI TIẾT MẶT HÀNG CÁ TRA

     Sản lượng thu hoạch cá tra theo tháng (T01 - T07/2022)

     Diễn biến giá cá tra thịt trắng trong nước

     Diễn biến giá cá tra xuất khẩu bình quân T01/2020 - T05/2022

 

     Giá trị xuất khẩu cá tra 7T/2018 - 7T/2022

     Giá trị xuất khẩu cá tra theo tháng (T01 - T07/2022)

     Giá trị xuất khẩu cá tra theo loại trong 7T/2022

     Cơ cấu thị trường xuất khẩu cá tra 7T/2022

     Diễn biến các thị trường xuất khẩu lớn của cá tra Việt Nam

 • Trung Quốc và Hong Kong
 • Mỹ
 • EU

 

D. CHI TIẾT MẶT HÀNG TÔM

     Sản lượng thu hoạch tôm 7T/2022 và theo tháng

     Sản lượng thu hoạch tôm chân trắng theo tháng (T01 - T07/2022)

     Sản lượng thu hoạch tôm sú theo tháng (T01 - T07/2022)

 

     Diễn biến giá tôm thẻ chân trắng tại Đà Nẵng

     Diễn biến giá tôm sú loại 30 con/kg tại Kiên Giang

     Diễn biến giá tôm xuất khẩu bình quân T01/2020 - T05/2022

     

     Giá trị xuất khẩu tôm 7T/2018 - 7T/2022

     Giá trị xuất khẩu tôm theo tháng (T01 - T07/2022)

     Giá trị xuất khẩu tôm theo loại trong 7T/2022

     Giá trị xuất khẩu tôm chân trắng theo tháng (T01 - T07/2022)

     Giá trị xuất khẩu tôm sú theo tháng (T01 - T07/2022)
     Cơ cấu thị trường xuất khẩu tôm 7T/2022

     Diễn biến xuất khẩu tôm sang một số quốc gia 

 • Mỹ 
 • EU
 • Trung Quốc và Hong Kong 

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 08/2022

29,00$Giá
 • Số trang:                  19 trang

  Format:                      PDF

  Chuỗi dữ liệu:          13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:      20/08/2022

bottom of page