top of page
BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 07/2022

TÓM TẮT 

 

Trong Q2/2022, nguồn cung cá và tôm nguyên liệu dồi dào hơn (đặc biệt sản lượng cá tra tăng 15.3% so với năm trước, tôm chân trắng tăng 17.7% so với năm trước). Giá trị xuất khẩu thủy sản trong Q2 tiếp tục tăng tích cực, đạt 3.18 tỷ USD, tăng 33.3% so với năm trước và tăng 26% so với quý trước. Trong đó, cá tra tăng 76.6% so với năm trước và tôm tăng 22.9% so với năm trước. Tuy nhiên, tình hình xuất khẩu có dấu hiệu chậm hơn trong tháng 05 và  tháng 06.

 

DIỄN BIẾN GIÁ TRONG NƯỚC: 

Do nguồn cung nguyên liệu đang dần tăng trở lại và nhu cầu ở một số thị trường chững lại, giá tôm, cá nguyên liệu từ đầu tháng 06 có xu hướng giảm (sau đà tăng mạnh trong tháng 04). Tuy nhiên, mức giá sau hiện tại vẫn cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước do chi phí thức ăn thủy sản cao. 

 

MỤC LỤC 

 

A. NGUỒN CUNG THỦY SẢN TRONG NƯỚC

     Tổng sản lượng thủy sản theo quý Q1/2020 - Q2/2022

     Chi tiết sản lượng nuôi trồng & khai thác từng loại thủy sản 6T/2022

 • Cá tra
 • Các loại cá khác
 • Tôm sú
 • Tôm chân trắng
 • Các loại tôm khác

 

B. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU TOÀN NGÀNH THỦY SẢN

     Giá trị xuất khẩu thủy sản 6T/2018 - 6T/2022

     Giá trị xuất khẩu thủy sản theo quý Q1/2020 - Q2/2022

     Giá trị xuất khẩu thủy sản theo từng loại thủy sản 6T/2022 và theo quý

 • Cá tra
 • Cá ngừ
 • Các loại cá khác
 • Tôm chân trắng
 • Tôm sú
 • Các loại tôm khác
 • Nhuyễn thể
 • Mực và bạch tuộc
 • Nhuyễn thể hai mảnh vỏ

     

     Top doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lớn trong 6T/2022

     Cơ cấu thị trường xuất khẩu thủy sản 6T/2022

     Diễn biến các thị trường xuất khẩu thủy sản lớn của Việt Nam

 • Mỹ
 • Trung Quốc và Hong Kong

 

C. CHI TIẾT MẶT HÀNG CÁ TRA

     Sản lượng thu hoạch cá tra theo quý và theo tháng

     Diễn biến giá cá tra thịt trắng trong nước

     Diễn biến giá cá tra xuất khẩu bình quân T01/2020 - T05/2022

 

     Giá trị xuất khẩu cá tra 6T/2018 - 6T/2022

     Giá trị xuất khẩu cá tra theo quý và theo tháng 

     Giá trị xuất khẩu cá tra theo loại trong 6T/2022

     Cơ cấu thị trường xuất khẩu cá tra 6T/2022

     Diễn biến các thị trường xuất khẩu lớn của cá tra Việt Nam

 • Trung Quốc và Hong Kong
 • Mỹ
 • EU
 • Mexico 
 • Anh
 • Canada

 

D. CHI TIẾT MẶT HÀNG TÔM

     Sản lượng thu hoạch tôm theo quý Q1/2020 - Q2/2022

     Sản lượng thu hoạch tôm theo loại Q2/2022

     Sản lượng thu hoạch tôm chân trắng theo tháng (T01 - T06/2022)

     Sản lượng thu hoạch tôm sú theo tháng (T01 - T06/2022)

 

     Diễn biến giá tôm thẻ chân trắng tại Đà Nẵng

     Diễn biến giá tôm sú loại 30 con/kg tại Kiên Giang

     Diễn biến giá tôm xuất khẩu bình quân T01/2020 - T05/2022

     

     Giá trị xuất khẩu tôm 6T/2018 - 6T/2022

     Giá trị xuất khẩu từng loại tôm theo quý 

     Giá trị xuất khẩu tôm chân trắng theo tháng (T01 - T06/2022)

     Giá trị xuất khẩu tôm sú theo tháng (T01 - T06/2022)
     Cơ cấu thị trường xuất khẩu tôm 6T/2022

     Diễn biến xuất khẩu tôm sang một số quốc gia 

 • Mỹ 
 • EU
 • Canada
 • Trung Quốc và Hong Kong 

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 07/2022

29,00$Giá
 • Số trang:                   20 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/07/2022

bottom of page