top of page
BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 03/2022

TÓM TẮT

 

Trong tháng 02, xuất khẩu toàn ngành thủy sản tăng 63% so với năm trước. Theo đó, tổng giá trị xuất khẩu thủy sản 2T/2022 đạt hơn 1.5 tỷ USD, tăng 50.6% so với 2T/2021 nhờ giá xuất khẩu thuận lợi và nhu cầu tích cực từ hầu hết các thị trường.

 

Về mặt hàng, xuất khẩu hầu hết các mặt hàng chính đều tăng cao so với 2T/2021, trong đó 2 mặt hàng chủ lực là cá tra tiếp tục tăng mạnh.

 

Về thị trường, giá trị xuất khẩu thủy sản sang hầu hết các thị trường đều tăng tốt, đặc biệt là Mỹ, EU, Canada và Brazil. Kể cả xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc cũng hồi phục khá tích cực trong 2 tháng đầu năm.

 

MỤC LỤC

 

A. NGUỒN CUNG THỦY SẢN TRONG NƯỚC

Tổng sản lượng thủy sản theo tháng T02/2020 - T02/2022

Sản lượng nuôi trồng và khai thác từng loại thủy sản theo tháng

 • Cá tra
 • Tôm

 

Giá trị nhập khẩu thủy sản 2T/2019 – 2T/2022

Các thị trường cung cấp thủy sản vào Việt Nam 2T/2022

 

B. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU TOÀN NGÀNH THỦY SẢN

Giá trị xuất khẩu thủy sản 2T/2019 – 2T/2022

Giá trị xuất khẩu thủy sản theo tháng T02/2020 – T02/2022

Top DN xuất khẩu thủy sản lớn 2T/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu thủy sản 2T/2022

Diễn biến các thị trường xuất khẩu thủy sản lớn của Việt Nam

 • Mỹ
 • Trung Quốc

 

Giá xuất khẩu bình quân của một số mặt hàng

 • Tôm
 • Cá tra
 • Cá ngừ
 • Cá đóng hộp
 • Cá đông lạnh
 • Cá khô
 • Bạch tuộc các loại
 • Mực

 

C. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU SANG NGA

Tổng quan xuất khẩu thủy sản sang Nga 2T/2022

Giá trị xuất khẩu thủy sản sang Nga theo tháng

Top DN xuất khẩu thủy sản sang Nga 2T/2022

Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu thủy sản sang Nga 2021

Giá trị xuất khẩu một số mặt hàng sang Nga 2T/2021 – 2T/2022

 • Tôm
 • Cá tra
 • Cá ngừ
 • Mực và bạch tuộc

 

D. CHI TIẾT MẶT HÀNG CÁ TRA

Sản lượng thu hoạch cá tra theo tháng

Diễn biến giá cá tra thịt trắng trong nước

Diễn biến giá xuất khẩu bình quân T01/2020 - T01/2022

 

Giá trị xuất khẩu cá tra 2T/2019 – 2T/2022

Giá trị xuất khẩu cá tra theo loại  2T/2022

Giá trị xuất khẩu cá tra theo tháng (T02/2020 - T02/2022)

Cơ cấu thị trường xuất khẩu cá tra 2T/2022

Diễn biến các thị trường xuất khẩu lớn của cá tra Việt Nam

 • Mỹ
 • Trung Quốc và Hồng Kông
 • EU
 • Brazil
 • Mexico
 • Canada

 

E. CHI TIẾT MẶT HÀNG TÔM

Chi tiết sản lượng thu hoạch tôm 2T/2022 và theo tháng

 • Tôm chân trắng
 • Tôm sú

 

Diễn biến giá tôm chân trắng tại Đà Nẵng

Diễn biến giá tôm sú tại Kiên Giang

Diễn biến giá xuất khẩu bình quân (T01/2020 – T01/2022)

 

Giá trị xuất khẩu tôm 2T/2019 – 2T/2022

Giá trị xuất khẩu tôm theo loại 2T/2022

Giá trị xuất khẩu tôm theo tháng (T02/2020 – T02/2022)
Cơ cấu thị trường xuất khẩu tôm 2T/2022

Diễn biến xuất khẩu tôm sang một số quốc gia

 • Mỹ
 • EU
 • Hàn Quốc
 • Trung Quốc và Hồng Kông
 • Australia
 • Canada

 

Cơ cấu loại tôm xuất khẩu

 • Giá trị xuất khẩu của tôm chân trắng 2T/2019 – 2T/2022
 • Giá trị xuất khẩu của tôm chân trắng theo tháng 
 • Thị trường xuất khẩu tôm thẻ chân trắng T01/2022
 • Giá trị xuất khẩu của tôm sú 2T/2019 – 2T/2022
 • Giá trị xuất khẩu của tôm sú theo tháng 
 • Thị trường xuất khẩu tôm sú T01/2022

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 03/2022

29,00$Giá
 • Số trang:                   22 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/03/2022

bottom of page