top of page
BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 02/2022

TÓM TẮT 

 

Xuất khẩu toàn ngành thủy sản tiếp tục khởi sắc trong tháng đầu năm, với tổng giá trị xuất khẩu đạt 872 triệu USD, tăng 43% so với năm trước, nhờ giá xuất khẩu thuận lợi và tình hình xuất khẩu sang các thị trường lớn tích cực.

 

Về mặt hàng, xuất khẩu tất cả các mặt hàng chính trong tháng đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, trong đó 2 mặt hàng xuất khẩu chủ lực là cá tra tăng 72.9% so với năm trước, và tôm tăng 43.2% so với năm trước.

 

Về thị trường, xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, EU, Nhật, và một số thị trường thành viên CPTPP như Australia, Canada, Mexico tăng khá mạnh so với cùng kỳ 2021.

 

MỤC LỤC 

 

A. NGUỒN CUNG THỦY SẢN TRONG NƯỚC

     Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản (T01/2020 - T01/2022)

     Chi tiết sản lượng nuôi trồng & khai thác từng loại thủy sản T01/2022

 • Cá tra
 • Các loại cá khác
 • Tôm sú
 • Tôm chân trắng
 • Các loại tôm khác

   

      Giá trị nhập khẩu thủy sản vào Việt Nam theo tháng

      Các thị trường cung cấp thủy sản vào Việt Nam tháng 01/2022

 

B. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU TOÀN NGÀNH THỦY SẢN

     Giá trị xuất khẩu thủy sản theo tháng (T01/2021 - T01/2022)

     Giá trị xuất khẩu thủy sản theo từng loại thủy sản T01/2022

 • Cá tra
 • Cá ngừ
 • Các loại cá khác
 • Tôm chân trắng
 • Tôm sú
 • Các loại tôm khác
 • Mực và bạch tuộc

 

     Cơ cấu thị trường xuất khẩu thủy sản T01/2022

     Diễn biến các thị trường xuất khẩu thủy sản lớn của Việt Nam

 • Mỹ
 • Trung Quốc

 

     Giá xuất khẩu bình quân của một số mặt hàng

 • Tôm
 • Cá tra
 • Cá đóng hộp
 • Cá đông lạnh
 • Cá khô
 • Cua các loại
 • Ghẹ các loại

     

C. CHI TIẾT MẶT HÀNG CÁ TRA

    Sản lượng thu hoạch cá tra theo tháng (T01/2020 - T01/2022) 

    Diễn biến giá cá tra thịt trắng trong nước

    Diễn biến giá cá tra xuất khẩu bình quân T01/2020 - T12/2021

    Giá trị xuất khẩu cá tra theo tháng (T01/2020 - T01/2022)

    Cơ cấu thị trường xuất khẩu cá tra T01/2022

    Diễn biến các thị trường xuất khẩu lớn của cá tra Việt Nam

 • Trung Quốc
 • Hồng Kông
 • Mỹ
 • EU
 • Brazil
 • Mexico 
 • Canada

 

D. CHI TIẾT MẶT HÀNG TÔM

     Sản lượng thu hoạch tôm theo tháng (T01/2020 - T01/2022)

 • Tôm chân trắng
 • Tôm sú

     

     Diễn biến giá tôm thẻ chân trắng tại Đà Nẵng

     Diễn biến giá tôm sú loại 30 con/kg tại Kiên Giang

 

     Giá trị xuất khẩu tôm theo tháng (T01/2020 - T01/2022)

     Giá trị xuất khẩu tôm chân trắng theo tháng (T01/2020 - T01/2022)

     Giá trị xuất khẩu tôm sú theo tháng (T01/2020 - T01/2022)
     Cơ cấu thị trường xuất khẩu tôm T01/2022

     Diễn biến xuất khẩu tôm sang một số quốc gia 

 • Mỹ 
 • EU
 • Nhật Bản
 • Hàn Quốc
 • Australia 
 • Trung Quốc và Hong Kong

 

 

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 02/2022

29,00$Giá
 • Số trang:                   18 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/02/2022

bottom of page