top of page
BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 01/2022

TÓM TẮT 

 

Mặc dù dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và xuất khẩu, nhưng ngành thủy sản đã phục hồi nhanh trong Q4. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu thủy sản chung trong Q4/2021 đạt mức cao nhất trong các quý trong năm, tăng 30.5% so với Q3/2021 và tăng 13% so với Q4/2020. Nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm thủy sản thị trường châu Mỹ và châu Âu cuối năm tăng mạnh đã tạo động lực giúp DN thủy sản trong nước tăng tốc trở lại, với mức tăng 27-32% so với năm trước.

 

Riêng trong Q4, sản lượng thu hoạch cá tra tăng mạnh so với quý trước (tăng 46%), do tăng cường thu hoạch lượng cá tồn, quá lứa trong Q3 để đáp ứng sức cầu tiêu thụ nội địa phục hồi và đơn hàng xuất khẩu dồi dào.

 

Từ nửa cuối tháng 10, hoạt động chế biến và xuất khẩu tôm cũng phục hồi tích cực. Theo đó, ước tính xuất khẩu tôm 2021 đạt 3.88 tỷ USD tăng 3.9% so với năm trước.

 

MỤC LỤC 

 

A. TỔNG QUAN NHU CẦU THỦY SẢN THẾ GIỚI

 • Nhu cầu thủy sản của Top 10 quốc gia nhập khẩu lớn nhất thế giới
 • Nhu cầu nhập khẩu thủy sản của Thị trường Mỹ

              + Các thị trường cung cấp thủy sản cho Mỹ 10T/2021

              + Cơ cấu mặt hàng thủy sản nhập khẩu vào Mỹ 10T/2021

              + Các thị trường cung cấp tôm cho Mỹ 11T/2021

 

B. NGUỒN CUNG THỦY SẢN TRONG NƯỚC

     Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản 2017 - 2021 

     Chi tiết sản lượng nuôi trồng & khai thác từng loại thủy sản 2021 

 • Cá tra
 • Các loại cá khác
 • Tôm sú
 • Tôm chân trắng
 • Các loại tôm khác

   

      Giá trị nhập khẩu thủy sản vào Việt Nam giai đoạn 2017 - 2021

      Các thị trường cung cấp thủy sản vào Việt Nam năm 2021

 

C. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU TOÀN NGÀNH THỦY SẢN

     Giá trị xuất khẩu thủy sản Việt Nam giai đoạn 2017 - 2022F

     Giá trị xuất khẩu thủy sản năm 2021 - Theo quý (Q1 - Q4/2021) 

     Cơ cấu thị trường xuất khẩu thủy sản năm 2021

     Diễn biến các thị trường xuất khẩu thủy sản lớn của Việt Nam

 • Mỹ
 • Nhật Bản
 • EU
 • Trung Quốc

 

     Cơ cấu mặt hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam năm 2021

     Tốc độ tăng trưởng của từng loại thủy sản xuất khẩu năm 2021

 • Cá tra
 • Cá ngừ
 • Tôm
 • Mực
 • Bạch tuộc

 

     Giá xuất khẩu bình quân của một số mặt hàng

 • Tôm
 • Cá tra
 • Cá ngừ
 • Cá đóng hộp
 • Cá đông lạnh
 • Cá khô
 • Bạch tuộc
 • Cua
 • Ghẹ
 • Mực

     

D. CHI TIẾT MẶT HÀNG CÁ TRA

    Sản lượng thu hoạch cá tra 2017 - 2021 

    Diễn biến giá cá tra thịt trắng trong nước

    Diễn biến giá xuất khẩu bình quân T01 - T12/2021

   

    Giá trị xuất khẩu cá tra 2017 - 2022F 

    Giá trị xuất khẩu cá tra theo tháng (T01 - T12/2021)

    Cơ cấu thị trường xuất khẩu cá tra 2021

    Diễn biến các thị trường xuất khẩu lớn của cá tra Việt Nam

 • Mexico
 • Canada
 • Singapore
 • Australia
 • Trung Quốc
 • Hồng Kông
 • Mỹ
 • EU
 • Brazil
 • Anh

 

E. CHI TIẾT MẶT HÀNG TÔM

     Sản lượng nuôi và khai thác tôm 2017 - 2022F 

     Sản lượng thu hoạch tôm năm 2021 - Theo quý 

 • Tôm chân trắng
 • Tôm sú

     

     Diễn biến giá tôm thẻ chân trắng tại Đà Nẵng

     Diễn biến giá tôm sú loại 30 con/kg tại Kiên Giang

 

     Giá trị xuất khẩu tôm 2017 - 2022F 

     Giá trị xuất khẩu tôm theo tháng (T01 - T12/2021)

     Diễn biến giá xuất khẩu bình quân T01 - T12/2021
     Cơ cấu thị trường xuất khẩu tôm 2021

     Diễn biến xuất khẩu tôm sang một số quốc gia 

 • Mỹ 
 • EU
 • Nhật Bản
 • Trung Quốc
 • Hồng Kông

 

     Cơ cấu loại tôm xuất khẩu 2021

 • Diễn biến xuất khẩu của tôm thẻ chân trắng T01 - T12/2021
 • Thị trường xuất khẩu tôm thẻ chân trắng 2021
 • Diễn biến xuất khẩu của tôm sú T01 - T12/2021
 • Thị trường xuất khẩu tôm sú 2021

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 01/2022

29,00$Giá
 • Số trang:                   20 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/01/2022

bottom of page