top of page
BÁO CÁO NGÀNH THÉP - SỐ THÁNG 06/2022

TÓM TẮT

 

VỀ SẢN XUẤT:

Sản xuất các loại thép trong tháng không có nhiều biến động so với tháng trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng sản lượng sản xuất thép các loại đạt 19.4 triệu tấn, tăng 1.8% so với năm trước. 

 

VỀ XUẤT KHẨU: 

Trong tháng 05, sản lượng xuất khẩu thép tiếp tục giảm 23.6% so với tháng trước và giảm 21.7% so với năm trước. Đáng chú ý, sản lượng xuất khẩu của các DN FDI giảm đến 41.5% so với năm trước. Lượng xuất khẩu thép sang Mỹ, EU và ASEAN giảm mạnh so với tháng trước. Tuy nhiên, điểm sáng là tình hình xuất khẩu sang Hàn Quốc và Australia tiếp tục tăng tốt.

 

VỀ DIỄN BIẾN GIÁ THÉP:

Giá quặng sắt và các loại thép thế giới vẫn trong xu hướng “hạ nhiệt” ở hầu hết các thị trường lớn (cả Trung Quốc, Mỹ và EU) từ giữa tháng 04 đến nay (mặc dù có phục hồi nhẹ trong tuần cuối tháng 05 và tuần đầu tháng 06).

 

MỤC LỤC

 

A. NGUỒN CUNG THÉP THẾ GIỚI

 • Sản lượng sản xuất thép thô thế giới theo tháng
 • Sản lượng sản xuất thép thô của Trung Quốc theo tháng
 • Sản lượng sản xuất thép thô của Ấn Độ theo tháng

 

B. DIỄN BIẾN GIÁ THÉP THẾ GIỚI

 • Giá quặng sắt
 • Giá thép HRC tại Trung Quốc
 • Giá thép HRC tại Mỹ
 • Giá thép xây dựng thế giới
 • Giá FOB than cốc tại cảng ÚC

 

C. GIÁ BÁN THÉP TRONG NƯỚC

 • Giá bán thép cuộn D6 CB240 tại miền Bắc
 • Giá bán thép  cuộn D6 CB240 tại miền Nam

 

D. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

     Tổng quan sản lượng sản xuất thép 5T/2018 – 5T/2022 

     Chi tiết sản lượng sản xuất từng nhóm thép trong 5T/2022

     (Số liệu toàn ngành)

 • Sắt thép thô
 • Thép cán
 • Thép thanh, thép góc

 

     Sản lượng sản xuất thép trong T04/2022

     (Số liệu của các Doanh nghiệp thành viên VSA)

 

E. TÌNH HÌNH BÁN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN VSA

     Sản lượng bán hàng 4T/2022

     Sản lượng bán hàng tháng 04/2022

 

F. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU

     Sản lượng xuất khẩu sắt thép của Việt Nam 5T/2018 – 5T/2022

     Sản lượng xuất khẩu sắt thép của Việt Nam theo tháng 

     Giá trị xuất khẩu sắt thép 5T/2018 – 5T/2022

     Giá trị xuất khẩu sắt thép theo tháng (T05/2021 – T05/2022)

     Diễn biến giá xuất khẩu bình quân sắt thép 13 tháng gần nhất

     Cơ cấu thị trường xuất khẩu sắt thép của Việt Nam trong 5T/2022

     Sản lượng xuất khẩu thép sang một số quốc gia thuộc ASEAN và EU 

     Diễn biến xuất khẩu sang một số thị trường lớn theo tháng

 • Mỹ
 • Hàn Quốc
 • Australia
 • Trung Quốc

 

     Sản lượng nhập khẩu thép vào Việt Nam 5T/2018 – 5T/2022

     Sản lượng nhập khẩu sắt thép của Việt Nam theo tháng 

     Giá trị nhập khẩu sắt thép 5T/2018 – 5T/2022

     Diễn biến giá nhập khẩu bình quân sắt thép 13 tháng gần nhất

     Cơ cấu thị trường nhập khẩu sắt thép vào Việt Nam trong 5T/2022

     Diễn biến nhập khẩu từ một số thị trường lớn theo tháng

 • Trung Quốc
 • Nhật Bản
 • ASEAN 
 • Hàn Quốc

BÁO CÁO NGÀNH THÉP - SỐ THÁNG 06/2022

29,00$Giá
 • Số trang:                   20 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/06/2022

bottom of page