top of page
BÁO CÁO NGÀNH THÉP - SỐ THÁNG 03/2022

TÓM TẮT

 

Sản lượng xuất khẩu thép cả nước trong 2 tháng đầu năm vẫn giảm (giảm 20.9% so với năm trước). Tuy nhiên giá trị xuất khẩu vẫn tăng khá nhờ thuận lợi về giá. Điểm sáng là lượng xuất khẩu sang Mỹ, Hàn Quốc và Australia đạt mức tăng cao đáng chú ý, trong khi tại thị trường Trung Quốc giảm mạnh cả lượng và giá xuất.

 

VỀ DIỄN BIẾN GIÁ THÉP:

- Từ đầu năm 2022, giá nguyên liệu sản xuất thép quay đầu tăng trở lại sau đà giảm từ cuối năm trước, giá thép thế giới (đặc biệt tại Mỹ và Châu Âu) tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt khi chiến tranh Nga - Ukraine leo thang.

- Giá bán thép tại thị trường trong nước liên tục được điều chỉnh tăng kể từ sau Tết Nguyên Đán.

 

MỤC LỤC

 

A. NGUỒN CUNG THÉP THẾ GIỚI

 • Sản lượng xuất khẩu thép thô thế giới theo tháng
 • Sản lượng xuất khẩu thép thô của Trung Quốc theo tháng
 • Sản lượng xuất khẩu thép thô của Ấn Độ theo tháng
 • Sản lượng sản xuất thép thô từ một số quốc gia khác

 

B. DIỄN BIẾN GIÁ THÉP THẾ GIỚI

 • Giá quặng sắt
 • Giá thép xây dựng thế giới
 • Giá thép HRC tại Trung Quốc
 • Giá thép HRC tại Mỹ
 • Giá FOB than cốc tại cảng ÚC

 

C. GIÁ BÁN THÉP TRONG NƯỚC

 • Giá bán thép Hòa Phát tại miền Bắc
 • Giá bán thép Hòa Phát tại miền Nam

 

D. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

Chi tiết sản lượng sản xuất từng nhóm thép 2T/2018 – 2T/2022

(Số liệu toàn ngành)

 • Sắt thép thô
 • Thép cán
 • Thép thanh, thép góc

 

Chi tiết sản lượng sản xuất từng mặt hàng thép trong 2T/2022

(Số liệu của các Doanh nghiệp thành viên VSA)

 • Thép xây dựng
 • HRC
 • Tôn mạ và SPM
 • Thép cuộn cán nguội
 • Ống thép

 

E. TÌNH HÌNH BÁN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN VSA

Tổng quan sản lượng bán hàng 2T/2018-2T/2022

Chi tiết sản lượng bán hàng từng mặt hàng thép trong 2T/ 2022

 • Thép xây dựng
 • HRC
 • Tôn mạ và SPM
 • Thép cuộn cán nguội
 • Ống thép

 

Sản lượng bán hàng nội địa theo tháng (T02/2021 – T02/2022)

Sản lượng xuất khẩu theo tháng (T02/2021 – T02/2022)

 

F. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU

Sản lượng xuất khẩu thép của Việt Nam 2T/2018 – 2T/2022

Sản lượng xuất khẩu sắt, thép của Việt Nam theo tháng

Giá trị xuất khẩu thép 2T/2018 – 2T/2022

Diễn biến giá xuất khẩu bình quân sắt thép 13 tháng gần nhất

Cơ cấu thị trường xuất khẩu sắt thép của Việt Nam trong 2T/2022

Diễn biến xuất khẩu sang một số thị trường lớn theo tháng

 • Hoa Kỳ
 • Hàn Quốc
 • Australia
 • Trung Quốc
 • Indonesia
 • Singapore

 

Sản lượng nhập khẩu thép vào Việt Nam 2T/2018 – 2T/2022

Giá trị nhập khẩu thép vào Việt Nam 2T/2018 – 2T/2022

Diễn biến giá nhập khẩu bình quân sắt thép 13 tháng gần nhất

Cơ cấu thị trường nhập khẩu sắt thép vào Việt Nam trong 2T/2022

Diễn biến nhập khẩu từ một số thị trường lớn theo tháng

 • Trung Quốc
 • Nhật Bản
 • Ấn Độ
 • Hàn Quốc

BÁO CÁO NGÀNH THÉP - SỐ THÁNG 03/2022

$29.00Giá
 • Số trang:                   26 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/03/2022

bottom of page