top of page
BÁO CÁO NGÀNH NÔNG SẢN - SỐ THÁNG 11/2022

TÓM TẮT

 

Lũy kế 10T/2022, sản lượng xuất khẩu Gạo tăng 17.4% so với cùng kỳ năng ngoái và giá trị tăng 7.6% so với cùng kỳ năng ngoái. Các thị trường tăng tích cực trong 10 tháng đầu năm là ASEAN, Bờ Biển
Ngà, Ả Rập Xê út, EU và Mỹ.

 

Về xuất khẩu Điều: vẫn giảm 11.6% về lượng so với cùng kỳ năng ngoái và giảm 15.5% về giá trị. Trong đó, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang hầu hết các thị trường chủ lực giảm so với cùng kỳ năm 2021, nhưng xuất khẩu sang các thị trường Trung Đông tăng khá mạnh.

 

Về xuất khẩu Tiêu: Việt Nam đạt 192.1 nghìn tấn (vẫn giảm 16.3% so với cùng kỳ năng ngoái), tương đương 836.9 triệu USD (tăng 5.8% so với cùng kỳ năng ngoái).

 

MỤC LỤC 

 

A. TỔNG QUAN NGÀNH GẠO VIỆT NAM
Diễn biến giá gạo thế giới

 • So sánh giá gạo xuất khẩu của VN (FOB) & các quốc gia xuất khẩu gạo lớn khác
 • Diễn biến giá gạo xuất khẩu loại 5% tấm/ 25% tấm/100% tấm

             (Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan)

 

Diễn biến giá gạo nội địa

 • Giá gạo nguyên liệu & phụ phẩm

             (Xát trắng loại 1, gạo lứt loại 1, tấm 1⁄2, tấm 3⁄4, cám xát)

 • Giá xuất khẩu chưa đóng bao tại mạn

             (Loại 5% tấm, 15% tấm, 25% tấm)

 

Sản lượng & giá trị xuất khẩu gạo 10T/2018 – 10T/2022
Sản lượng xuất khẩu gạo 24 tháng gần nhất

 • Tổng xuất khẩu
 • Xuất sang Philipines
 • Xuất sang Trung Quốc

 

Giá trị xuất khẩu gạo 24 tháng gần nhất

Cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo T10 & 10T/2022

Chi tiết sản lượng xuất khẩu gạo sang một số thị trường lớn

(ASEAN, Trung Quốc, Bờ Biển Ngà, Gana, Hong Kong, Modambic,UAE, Australia)

 

B. TỔNG QUAN NGÀNH ĐIỀU VIỆT NAM
Sản lượng & giá trị xuất khẩu Điều 10T/2018 – 10T/2022
Sản lượng & giá trị nhập khẩu Điều 10T/2018 – 10T/2022
Sản lượng xuất và nhập khẩu Điều 24 tháng gần nhất


Giá xuất và nhập khẩu bình quân Điều 24 tháng gần nhất
Cơ cấu thị trường xuất khẩu Điều T10 & 10T/2022
Thị phần Điều VN trong tổng nhập khẩu của US 9T/2022
Thị phần Điều VN trong tổng nhập khẩu của Trung Quốc 9T/2022


Giá xuất khẩu bình quân Điều 10T /2022 sang một số thị trường lớn
Chi tiết sản lượng xuất khẩu Điều sang một số thị trường lớn
(US, Trung Quốc, Canada, ASEAN, UAE, EU, Australia, Anh)

 

Cơ cấu thị trường nhập khẩu Điều 10T/2022
Diễn biến giá nhập khẩu Điều từ một số thị trường lớn 24 tháng gần nhất

(ASEAN, Bờ Biển Ngà, Gana, Nigieria)

Sản lượng nhập khẩu Điều từ Bờ Biển Ngà và Campuchia T01 – T10/2022

 

C. TỔNG QUAN NGÀNH TIÊU VIỆT NAM

Diễn biến giá tiêu đen tham khảo tại Đăk Lăk (giá tại đại lý)

So sánh giá tiêu xuất khẩu của VN & các quốc gia xuất khẩu tiêu lớn khác
Diễn biến giá tiêu đen xuất khẩu (FOB)

 • Tiêu đen 550g/l Việt Nam
 • Loại ASTA (Kuching – Malaysia)
 • Loại Lampung – Indonesia
 • Loại ASTA 570 – Brazil

 

Diễn biến giá tiêu trắng xuất khẩu (FOB)

 • Tiêu trắng Việt Nam
 • Loại ASTA – Malaysia
 • Loại Muntok – Indonesia

 

Sản lượng & giá trị xuất khẩu Tiêu 10T/2018 – 10T/2022

Sản lượng & giá trị xuất khẩu Tiêu 24 tháng gần nhất

Giá xuất khẩu bình quân Tiêu T01/2020 – T10/2022

Cơ cấu chủng loại hạt tiêu xuất khẩu trong Q3/2022 theo giá trị

Cơ cấu thị trường xuất khẩu Tiêu T10 & 10T/2022

Giá xuất khẩu bình quân Tiêu 10T /2022 sang một số thị trường lớn

Thị phần tiêu VN tại một số thị trường lớn

Chi tiết sản lượng xuất khẩu Tiêu sang một số thị trường lớn
(US, EU, UAE, ASEAN, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nga, Anh)

BÁO CÁO NGÀNH NÔNG SẢN - SỐ THÁNG 11/2022

29,00$Giá
 • Số trang:                   31 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/11/2022

bottom of page