top of page
BÁO CÁO NGÀNH DỆT MAY VÀ DA GIÀY - SỐ THÁNG 06/2022

TÓM TẮT 

 

Ngành may mặc và da giày/túi xách tiếp tục phục hồi tích cực cả về sản xuất và xuất khẩu. Tính chung 5 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu nhóm hàng may mặc và vải đạt 15 tỷ USD (tăng 22.2% so với năm trước), giày dép đạt 9.4 tỷ USD (tăng 12% so với năm trước), túi xách đạt 1.64 tỷ US (tăng 20% so với năm trước).

 

Trong đó, xuất khẩu tăng tốt ở hầu hết các thị trường lớn, đặc biệt là Mỹ, EU, Canada, Australia. Trong khi các thị trường Châu Á kém tích cực hơn. Tuy nhiên, xuất khẩu các mặt hàng đi Nhật, Hàn Quốc đang dần cải thiện trong 2 tháng gần đây. Tình hình xuất khẩu sang Trung Quốc tiếp tục nằm ở mức thấp so với cùng kỳ năm trước mặc dù có cải thiện so với tháng trước.

 

MỤC LỤC

 

A. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 

Sản lượng sản xuất từng mặt hàng 5T/2018 - 5T/2022 

 • Quần áo
 • Giày, dép da
 • Vải dệt từ sợi tự nhiên
 • Vải dệt từ sợi tổng hợp/ sợi nhân tạo

 

Chỉ số sản xuất công nghiệp của các nhóm hàng T05/2021 - T05/2022

 • Dệt
 • May mặc
 • Da và các sản phẩm liên quan

 

B. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN NGÀNH

Giá trị xuất khẩu nhóm Dệt may 5T/2018 - 5T/2022

Giá trị xuất khẩu nhóm Giày dép & Túi xách 5T/2018 - 5T/2022

Giá trị xuất nhập khẩu 5T/2022

Cán cân thương mại 5T/2017 – 5T/2022

Cơ cấu nhóm hàng xuất nhập khẩu 5T/2021 

Tăng trưởng giá trị xuất khẩu từng mặt hàng từ 1 số thị trường 5T/2022

 

C. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC

Giá trị xuất khẩu Hàng may mặc 5T/2018 – 5T/2022

Giá trị xuất khẩu Hàng may mặc T05/2021 – T05/2022

Diễn biến xuất khẩu từng mặt hàng may mặc T04/2021 – T04/2022

(Áo thun, áo jacket, quần áo trẻ em, quần sort, vải, đồ lót, áo sơ mi, váy...)

Cơ cấu thị trường xuất khẩu Hàng may mặc 5T/2022

Diễn biến xuất khẩu Hàng may mặc sang các thị trường chính theo tháng

(Mỹ, EU, Trung Quốc, Canada...)

Top doanh nghiệp xuất khẩu Hàng may mặc

 

D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GIÀY DÉP

Giá trị xuất khẩu giày dép 5T/2018 – 5T/2022

Giá trị xuất khẩu giày dép T05/2021 – T05/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu giày dép 5T/2022

(Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản...)

Diễn biến xuất khẩu sang các thị trường chính T05/2021 – T05/2022

Top doanh nghiệp xuất khẩu giày dép

 

E. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU TÚI XÁCH, VÍ, MŨ

Giá trị xuất khẩu Túi xách, Ví, Mũ 5T/2018 – 5T/2022

Giá trị xuất khẩu Túi xách, Ví, Mũ T05/2021 – T05/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu Túi xách, Ví, Mũ 5T/2022      

(Mỹ, EU, Nhật Bản, Canada...)

Diễn biến xuất khẩu sang các thị trường chính T05/2021 – T05/2022

 

F. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU XƠ, SỢI, DỆT

Giá trị & Sản lượng xuất khẩu Xơ, sợi, dệt 5T/2018 – 5T/2022

Sản lượng xuất khẩu Xơ, sợi T05/2021 – T05/2022

Diễn biến giá Sợi xuất khẩu T05/2020 - T05/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu Xơ, sợi, dệt 5T/2022 

(Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN, Mỹ...)

Diễn biến xuất khẩu sang các thị trường chính T05/2021 – T05/2022

 

G. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU VẢI MÀNH, VẢI KỸ THUẬT

Giá trị xuất khẩu Vải mành, Vải kỹ thuật 5T/2018 – 5T/2022

Giá trị xuất khẩu Vải mành, Vải kỹ thuật T05/2021 – T05/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu Vải mành, Vải kỹ thuật 5T/2022

(Mỹ, Hàn Quốc, ASEAN, Nhật Bản...)

Diễn biến xuất khẩu sang các thị trường chính T05/2021 – T05/2022

 

H. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU NGUYÊN PHỤ LIỆU (NPL)

Giá trị xuất khẩu NPL 5T/2018 – 5T/2022

Giá trị xuất khẩu NPL T05/2021 – T05/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu NPL 5T/2022

(ASEAN, Trung Quốc, EU, Mỹ...)

Diễn biến xuất khẩu NPL sang các thị trường chính T05/2021 – T05/2022

 

I. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU VẢI

Giá trị nhập khẩu Vải 5T/2018 – 5T/2022

Giá trị nhập khẩu Vải T05/2021 – T05/2022

Cơ cấu thị trường nhập khẩu vải 5T/2022

(Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản...)

Diễn biến nhập khẩu Vải từ các thị trường chính T05/2021 – T05/2022

 

J. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU BÔNG

Sản lượng & Giá trị nhập khẩu Bông 5T/2018 – 5T/2022

Diễn biến giá Bông thế giới T04/2019 – T06/2022

Diễn biến giá Bông nhập khẩu T05/2020 - T05/2022

Cơ cấu thị trường nhập khẩu Bông vào Việt Nam 5T/2022

(Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Australia, Bờ Biển Ngà)

Diễn biến nhập khẩu Bông từ 1 số thị trường chính T05/2021 – T05/2022

 

K. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU XƠ, SỢI

Sản lượng & Giá trị nhập khẩu Xơ, sợi 5T/2018 – 5T/2022

Sản lượng nhập khẩu Xơ, sợi T05/2021 – T05/2022

Diễn biến giá Sợi nhập khẩu T05/2020 - T05/2022

Cơ cấu thị trường nhập khẩu Sợi vào Việt Nam 5T/2022

(Trung Quốc, Đài Loan, ASEAN, Ấn Độ...)

Diễn biến nhập khẩu Sợi từ 1 số thị trường chính T05/2021 – T05/2022

 

L. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU NPL

Giá trị nhập khẩu NPL 5T/2018 – 5T/2022

Giá trị nhập khẩu NPL T05/2021 – T05/2022

Cơ cấu thị trường nhập khẩu NPL trong  5T/2022

(Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ...)

Diễn biến nhập khẩu NPL từ 1 số thị trường chính T05/2021 – T05/2022

BÁO CÁO NGÀNH DỆT MAY VÀ DA GIÀY - SỐ THÁNG 06/2022

29,00$Giá
 • Số trang:                   30 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/06/2022

bottom of page