top of page
BÁO CÁO NGÀNH DỆT MAY VÀ DA GIÀY - SỐ THÁNG 04/2022

TÓM TẮT

 

Trong Q1/2022, tình hình sản xuất và tiêu thụ toàn ngành tiếp tục phục hồi tốt. Trong đó, đáng chú ý là cả chỉ số sản xuất và tiêu thụ ngành may mặc đều tăng cao từ 24% - 26% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị xuất khẩu tiếp tục tăng tích cực: Hàng may mặc tăng 20.3%, Xơ sợi tăng18.9%, Giày dép tăng10.3%, túi xách tăng 22.6% so với năm trước.

 

Về thị trường xuất khẩu: xuất sang Mỹ, EU ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Ngoài ra, giá trị xuất khẩu sang khu vực ASEAN, Canada, Bangladesh cũng đạt mức tăng cao đáng chú ý.

 

MỤC LỤC 

 

A. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 

Sản lượng sản xuất từng mặt hàng 3T/2018 - 3T/2022  & Theo tháng 

 • Quần áo
 • Giày, dép da
 • Vải dệt từ sợi tự nhiên
 • Vải dệt từ sợi tổng hợp/ sợi nhân tạo

 

Chỉ số sản xuất công nghiệp của các nhóm hàng T04/2021 - T04/2022

Chỉ số tiêu thụ & tồn kho của các nhóm hàng Q1/2022

 • Dệt
 • May mặc
 • Da và các sản phẩm liên quan

 

B. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN NGÀNH

Giá trị xuất khẩu nhóm Dệt may 3T/2018 - 3T/2022

Giá trị xuất khẩu nhóm Giày dép và túi xách 3T/2018 - 3T/2022

Giá trị xuất nhập khẩu từng mặt hàng Q1/2022

Cán cân thương mại 3T/2017 - 3T/2022

Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu theo thị trường Q1/2022

 

C. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC

Giá trị xuất khẩu Hàng may mặc 3T/2018 – 3T/2022

Giá trị xuất khẩu Hàng may mặc T03/2021 - T03/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng may mặc Q1/2022 

Diễn biến xuất khẩu Hàng may mặc sang các thị trường chính theo tháng

(Mỹ, EU, Trung Quốc, Canada...)

Diễn biến xuất khẩu từng mặt hàng may mặc T02/2020 - T02/2022

(Áo thun, áo jacket, quần áo trẻ em, vải, quần sort, qso sơ mi, đồ lót, váy)

Top doanh nghiệp xuất khẩu hàng may mặc và vải

 

D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GIÀY DÉP

Giá trị xuất khẩu giày dép 3T/2018 – 3T/2022

Giá trị xuất khẩu giày dép T03/2021 - T03/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu giày dép Q1/2022

(Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản...)

Diễn biến xuất khẩu giày dép sang các thị trường chính theo tháng

Top doanh nghiệp xuất khẩu giày dép

 

E. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU TÚI XÁCH, VÍ, MŨ

Giá trị xuất khẩu Túi xách, Ví, Mũ 3T/2018 – 3T/2022

Giá trị xuất khẩu Túi xách, Ví, Mũ T03/2021 - T03/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu Túi xách, Ví, Mũ Q1/2022

(Mỹ, EU, Nhật Bản, Canada...)

Diễn biến xuất khẩu Túi xách, Ví, Mũ sang các thị trường chính theo tháng

 

F. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU XƠ, SỢI, DỆT

Sản lượng & Giá trị xuất khẩu Xơ, sợi, dệt 3T/2018 – 3T/2022

Sản lượng xuất khẩu Xơ, sợi T03/2021 - T03/2022

Diễn biến giá Sợi xuất khẩu T03/2020 - T03/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu Xơ, sợi, dệt Q1/2022

(Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN, Mỹ...)

Diễn biến xuất khẩu Xơ, sợi, dệt sang các thị trường chính theo tháng

 

G. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU VẢI MÀNH, VẢI KỸ THUẬT

Giá trị xuất khẩu Vải mành, Vải kỹ thuật 3T/2018 – 3T/2022

Giá trị xuất khẩu Vải mành, Vải kỹ thuật T03/2021 - T03/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu Vải mành, Vải kỹ thuật Q1/2022

(Mỹ, Hàn Quốc, ASEAN, Nhật Bản...)

Diễn biến xuất khẩu Vải mành, Vải kỹ thuật sang 1 số thị trường  theo tháng

 

H. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU NGUYÊN PHỤ LIỆU (NPL)

Giá trị xuất khẩu NPL 3T/2018 – 3T/2022

Giá trị xuất khẩu NPL T03/2021 - T03/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu NPL trong Q1/2022

(ASEAN, Trung Quốc, EU, Mỹ...)

Diễn biến xuất khẩu NPL sang các thị trường chính theo tháng

 

I. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU VẢI

Giá trị nhập khẩu Vải 3T/2018 – 3T/2022

Giá trị nhập khẩu Vải T03/2021 - T03/2022

Cơ cấu thị trường nhập khẩu vải Q1/2022

(Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản...)

Diễn biến nhập khẩu Vải từ các thị trường chính theo tháng

 

J. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU BÔNG

Sản lượng & Giá trị nhập khẩu Bông 3T/2018 – 3T/2022

Diễn biến giá Bông thế giới T03/2019 - T03/2022

Diễn biến giá Bông nhập khẩu T04/2020 - T04/2022

Cơ cấu thị trường nhập khẩu Bông Q1/2022

(Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Australia, Bờ Biển Ngà...)

Diễn biến nhập khẩu Bông từ 1 số thị trường chính theo tháng

 

K. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU XƠ, SỢI

Sản lượng & Giá trị nhập khẩu Xơ, sợi 3T/2018 – 3T/2022

Sản lượng nhập khẩu Xơ, sợi T03/2021 - T03/2022

Diễn biến giá Sợi nhập khẩu T04/2020 - T04/2022

Cơ cấu thị trường nhập khẩu Q1/2022

(Trung Quốc, Đài Loan, ASEAN, Ấn Độ...)

Diễn biến nhập khẩu Sợi từ 1 số thị trường chính theo tháng

 

L. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU NPL

Giá trị nhập khẩu NPL 3T/2018 – 3T/2022

Giá trị nhập khẩu NPL T03/2021 - T03/2022

Cơ cấu thị trường nhập khẩu NPL trong Q1/2022

(Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ...)

Diễn biến nhập khẩu NPL từ 1 số thị trường chính theo tháng

BÁO CÁO NGÀNH DỆT MAY VÀ DA GIÀY - SỐ THÁNG 04/2022

29,00$Giá
 • Số trang:                   30 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/04/2022

bottom of page