top of page
BÁO CÁO NGÀNH DỆT MAY VÀ DA GIÀY - SỐ THÁNG 03/2022

TÓM TẮT 

 

Trong tháng 02/2022, ngành dệt may và da giày không có nhiều biến động. Nhìn chung các ngành hàng đang tiếp tục đà phục hồi, cả về sản xuất và xuất khẩu. Cụ thể, tình hình sản xuất toàn ngành tiếp tục phục hồi tốt, trong đó ngành may mặc tăng cao đáng chú ý (tăng 20.1% so với năm trước). Xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh (nhóm dệt may tăng 26.1% so với năm trước và nhóm da giày tăng 9% so với năm trước). 

 

Theo doanh nghiệp trong ngành, đơn hàng xuất khẩu (đặc biệt trang phục may sẵn) đang rất dồi dào, nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết Q2/2022.

 

MỤC LỤC

 

A. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 

Sản lượng sản xuất từng mặt hàng 2T/2018 - 2T/2022 & Theo tháng

 • Quần áo
 • Giày, dép da
 • Vải dệt từ sợi tự nhiên
 • Vải dệt từ sợi tổng hợp/ sợi nhân tạo

 

Chỉ số sản xuất công nghiệp của các nhóm hàng T02/2021 - T02/2022

 • Dệt
 • May mặc
 • Da và các sản phẩm liên quan

 

B. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN NGÀNH

Giá trị xuất khẩu nhóm Dệt may 2T/2018 - 2T/2022

Giá trị xuất khẩu nhóm Giày dép & Túi xách 2T/2018 - 2T/2022

Giá trị xuất khẩu từng mặt hàng 2T/2022

 • Hàng may mặc & vải
 • Giày dép
 • Túi xách, ví, vali, mũ
 • Xơ, dợi dệt
 • Vải mành, Vải kỹ thuật
 • Nguyên phụ liệu (NPL)

 

Cán cân thương mại 2T/2018 – 2T/2022

Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu theo thị trường 2T/2022

Tăng trưởng giá trị xuất khẩu các mặt hàng tại 1 số thị trường chính

(Mỹ, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc...)

 

C. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC

Giá trị xuất khẩu Hàng may mặc 2T/2018 – 2T/2022

Giá trị xuất khẩu Hàng may mặc T02/2021 – T02/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu Hàng may mặc 2T/2022

Diễn biến xuất khẩu Hàng may mặc sang các thị trường chính theo tháng

(Mỹ, EU, Nhật Bản, Canada...)

Diễn biến xuất khẩu từng mặt hàng may mặc T01/2020 - T01/2022

(Áo thun, áo jacket, quần áo trẻ em, vải, quần sort, qso sơ mi, đồ lót, váy)

 

D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GIÀY DÉP

Giá trị xuất khẩu giày dép 2T/2018 – 2T/2022

Giá trị xuất khẩu giày dép T02/2021 – T02/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu giày dép 2T/2022

(Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản...)

Diễn biến xuất khẩu giày dép sang các thị trường chính theo tháng

 

E. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU TÚI XÁCH, VÍ, MŨ

Giá trị xuất khẩu Túi xách, Ví, Mũ 2T/2018 – 2T/2022

Giá trị xuất khẩu Túi xách, Ví, Mũ T02/2021 – T02/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu Túi xách, Ví, Mũ 2T/2022      

(Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Canada...)

Diễn biến xuất khẩu Túi xách, Ví, Mũ sang các thị trường chính theo tháng

 

F. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU XƠ, SỢI, DỆT

Sản lượng & Giá trị xuất khẩu Xơ, sợi, dệt 2T/2018 – 2T/2022

Sản lượng & Giá trị xuất khẩu Xơ, sợi T02/2021 – T02/2022

Diễn biến giá Sợi xuất khẩu T02/2021 – T02/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu Xơ, sợi, dệt 2T/2022 

(Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN, Mỹ...)

 

G. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU VẢI MÀNH, VẢI KỸ THUẬT

Giá trị xuất khẩu Vải mành, Vải kỹ thuật 2T/2018 – 2T/2022

Giá trị xuất khẩu Vải mành, Vải kỹ thuật T02/2021 – T02/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu Vải mành, Vải kỹ thuật 2T/2022

(Mỹ, Hàn Quốc, ASEAN, Nhật Bản...)

Diễn biến xuất khẩu Vải mành, Vải kỹ thuật sang 1 số thị trường theo tháng

 

H. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU NGUYÊN PHỤ LIỆU

Giá trị xuất khẩu NPL 2T/2018 – 2T/2022

Giá trị xuất khẩu NPL T02/2021 – T02/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu NPL 2T/2022

(ASEAN, Trung Quốc, EU, Mỹ...)

Diễn biến xuất khẩu NPL sang các thị trường chính theo tháng

 

I. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU VẢI

Giá trị nhập khẩu Vải 2T/2018 – 2T/2022

Giá trị nhập khẩu Vải T02/2021 – T02/2022

Cơ cấu thị trường nhập khẩu vải 2T/2022

(Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản...)

Diễn biến nhập khẩu Vải từ các thị trường chính theo tháng

 

J. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU BÔNG

Sản lượng & Giá trị nhập khẩu Bông 2T/2018 – 2T/2022

Sản lượng & Giá trị nhập khẩu Bông T02/2020 – T02/2022

Diễn biến giá Bông thế giới T03/2019 – T03/2022

Diễn biến giá Bông nhập khẩu T02/2020 – T02/2022

Cơ cấu thị trường nhập khẩu Bông vào Việt Nam 2T/2022

(Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Australia, Bờ Biển Ngà)

 

K. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU XƠ, SỢI

Sản lượng & Giá trị nhập khẩu Xơ, sợi 2T/2018 – 2T/2022

Sản lượng & Giá trị nhập khẩu Xơ, sợi T02/2020 – T02/2022

Diễn biến giá Sợi nhập khẩu T02/2020 - T02/2022

Cơ cấu thị trường nhập khẩu Sợi vào Việt Nam 2T/2022

(Trung Quốc, Đài Loan, ASEAN, Ấn Độ...)

Diễn biến nhập khẩu Sợi từ 1 số thị trường chính theo tháng

 

L. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU NPL

Giá trị nhập khẩu NPL 2T/2018 – 2T/2022

Giá trị nhập khẩu NPL T02/2021 – T02/2022

Cơ cấu thị trường nhập khẩu NPL trong  2T/2022

(Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ...)

Diễn biến nhập khẩu NPL từ 1 số thị trường chính theo tháng

BÁO CÁO NGÀNH DỆT MAY VÀ DA GIÀY - SỐ THÁNG 03/2022

29,00$Giá
 • Số trang:                   27 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/03/2022

bottom of page