top of page
BÁO CÁO NGÀNH DỆT MAY VÀ DA GIÀY - SỐ THÁNG 02/2022

TÓM TẮT

 

Xuất khẩu các mặt hàng may mặc, giày dép tiếp tục tăng so với tháng trước, và tăng mạnh so với cùng kỳ 2021; mặc dù sản lượng sản xuất có giảm so với tháng trước do tháng giáp Tết số ngày làm việc ít hơn, và nhiều lao động về quê nghỉ Tết sớm. Trong tháng, giá các loại bông, sợi, và nguyên phụ liệu của ngành tiếp tục tăng.

 

Trong tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá tốt so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành Dệt tăng 8.8% so với năm trước, may mặc tăng 11.4% so với năm trước, sản xuất da và sản phẩm liên quan tăng 12.3% so với năm trước.


MỤC LỤC 

 

Sản lượng sản xuất từng mặt hàng T01/2018 - T01/2022 & Theo tháng

 • Quần áo
 • Giày, dép da
 • Vải dệt từ sợi tự nhiên
 • Vải dệt từ sợi tổng hợp/ sợi nhân tạo

 

Chỉ số sản xuất của các nhóm hàng T01/2021 - T01/2022

 • Dệt
 • May mặc
 • Da và các sản phẩm liên quan

 

B. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN NGÀNH

Giá trị xuất khẩu nhóm Dệt may T01/2018 - T01/2022

Giá trị xuất khẩu nhóm Giày dép & Túi xách T01/2018 - T01/2022 

Giá trị xuất nhập khẩu từng mặt hàng T01/2022

Cán cân thương mại T01/2018 - T01/2022

Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu theo thị trường T01/2022

Tăng trưởng giá trị xuất khẩu các mặt hàng tại 1 số thị trường chính

(Mỹ, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc...)

 

C. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC

Giá trị xuất khẩu Hàng may mặc T01/2021 – T01/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu Hàng may mặc T01/2022

(Mỹ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản...)

Diễn biến xuất khẩu Hàng may mặc sang các thị trường chính theo tháng

 • Mỹ
 • EU

 

D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GIÀY DÉP

Giá trị xuất khẩu giày dép T01/2021 – T01/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu giày dép T01/2022

(Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản...)

Diễn biến xuất khẩu giày dép sang các thị trường chính theo tháng

 • EU
 • Trung Quốc

 

E. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU TÚI XÁCH, VÍ, MŨ

Giá trị xuất khẩu Túi xách, Ví, Mũ T01/2021 – T01/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu Túi xách, Ví, Mũ T01/2022     

(Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Canada...)

Diễn biến xuất khẩu Túi xách, Ví, Mũ sang các thị trường chính theo tháng

 • Mỹ 
 • Canada 

 

F. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU XƠ, SỢI, DỆT

Sản lượng & Giá trị xuất khẩu Xơ, sợi, dệt T01/2020 – T01/2022

Diễn biến giá Sợi xuất khẩu T01/2020 – T01/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu Xơ, sợi, dệt T01/2022 

(Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN, Mỹ...)

 

G. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU VẢI MÀNH, VẢI KỸ THUẬT

Giá trị xuất khẩu Vải mành, Vải kỹ thuật T01/2021 – T01/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu Vải mành, Vải kỹ thuật T01/2022

(Mỹ, Hàn Quốc, ASEAN, Nhật Bản...)

Diễn biến xuất khẩu Vải mành, Vải kỹ thuật sang 1 số thị trường theo tháng

 • Mỹ 
 • Nhật Bản

 

H. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU NGUYÊN PHỤ LIỆU

Giá trị xuất khẩu NPL T01/2021 – T01/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu NPL T01/2022

(ASEAN, Trung Quốc, EU, Mỹ...)

Diễn biến xuất khẩu NPL sang các thị trường chính theo tháng

 • ASEAN 
 • Bangladesh

 

I. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU VẢI

Giá trị nhập khẩu Vải T01/2021 – T01/2022

Cơ cấu thị trường nhập khẩu vải T01/2022

(Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản...)

Diễn biến nhập khẩu Vải từ các thị trường chính theo tháng

 • Trung Quốc
 • Ấn Độ

 

J. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU BÔNG

Sản lượng & Giá trị nhập khẩu Bông T01/2021 – T01/2022

Diễn biến giá Bông thế giới T02/2019 – T02/2022

Diễn biến giá Bông nhập khẩu T01/2021 – T01/2022

Cơ cấu thị trường nhập khẩu Bông vào Việt Nam T01/2022

(Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Australia, Bờ Biển Ngà...)

 

K. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU XƠ, SỢI

Sản lượng & Giá trị nhập khẩu Xơ, sợi T01/2021 – T01/2022

Diễn biến giá Sợi nhập khẩu T01/2021 - T01/2022

Cơ cấu thị trường nhập khẩu Sợi vào Việt Nam T01/2022

(Trung Quốc, Đài Loan, ASEAN, Ấn Độ...)

Diễn biến nhập khẩu Sợi từ 1 số thị trường chính theo tháng

 

L. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU NPL

Giá trị nhập khẩu NPL T01/2021 – T01/2022

Cơ cấu thị trường nhập khẩu NPL trong T01/2022

(Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ...)

Diễn biến nhập khẩu NPL từ 1 số thị trường chính theo tháng

 • Trung Quốc
 • EU

BÁO CÁO NGÀNH DỆT MAY VÀ DA GIÀY - SỐ THÁNG 02/2022

29,00$Giá
 • Số trang:                   24 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/02/2022

bottom of page