top of page
BÁO CÁO NGÀNH CAO SU - SỐ THÁNG 11/2022

TÓM TẮT

 

Tháng 10/2022, sản lượng xuất khẩu cao su tiếp tục tăng tốt (tăng 8.7% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 15.6% so với tháng trước). Tuy nhiên đáng chú ý là ngoại trừ xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 22% so với cùng kỳ, Nga tăng 41% so với cùng kỳ thì hầu hết lượng xuất sang các thị trường lớn khác đều giảm.

 

Tính chung 10T/2022, sản lượng xuất khẩu cao su đạt 1.62 triệu tấn (tăng 8.5% so với cùng kỳ 2021), tương đương 2.71 tỷ USD (tăng 8.7% so với cùng kỳ 2021). Trong đó nhu cầu về cao su tự nhiên của Trung Quốc tiếp tục tăng khá trong 10 tháng đầu năm 2022.

 

MỤC LỤC

 

A. DIỄN BIẾN GIÁ CAO SU TRONG THÁNG

Giá cao su thế giới

Giá mủ cao su nguyên liệu trong nước

 

B. TỔNG QUAN XUẤT NHẬP KHẨU

Sản lượng và giá trị xuất khẩu cao su 10T/2018 - 10T/2022

Sản lượng xuất – nhập khẩu cao su theo tháng (T01 – T10/2022)

Giá xuất khẩu bình quân theo tháng (T01 – T10/2022)

 

C. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

Thị trường xuất khẩu

 • Thị trường xuất khẩu T10 và 10T/2022
 • Sản lượng xuất khẩu sang Trung Quốc (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu sang Ấn Độ (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu sang Hàn Quốc (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu sang ASEAN (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu sang EU (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu sang Nga (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu sang Hoa Kỳ (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu sang Đài Loan (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu sang Brazil (theo tháng)

 

Chủng loại xuất khẩu

 • Chủng loại xuất khẩu Q3 và 9T/2022
 • Sản lượng xuất khẩu cao su HS400208 (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu cao su Latex (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu cao su SVR3L (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu cao su SVR10 (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu cao su SVR20 (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu cao su RSS3 (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu cao su RSS1 (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu cao su SVR CV60 (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu cao su SVR CV50 (theo tháng)
 • Thị phần cao su Việt Nam tại Trung Quốc 9T/2022

 

D. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

Thị trường nhập khẩu T10 và 10T/2022

Sản lượng nhập khẩu cao su theo tháng (T01 – T10/2022)

Giá nhập khẩu bình quân theo tháng (T01 – T10/2022)

BÁO CÁO NGÀNH CAO SU - SỐ THÁNG 11/2022

29,00$Giá
 • Số trang:                    20 trang

  Format:                      PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:      20/11/2022

bottom of page