top of page
BÁO CÁO NGÀNH ĐIỆN - SỐ THÁNG 07/2022

TÓM TẮT

 

Trong Q2/2022, tổng sản lượng huy động toàn hệ thống đạt 70.38 tỷ kWh, tăng 11.7% so với quý trước và tăng 1.91% so với năm trước. Tuy nhiên, mức sản lượng này thấp hơn kế hoạch đầu năm (kế hoạch Q2 là 72.61 tỷ kwh). Trong đó, thủy điện tăng mạnh hơn rất nhiều so với kế hoạch và so với các dự báo trước đó nhờ lượng mưa bất thường trong tháng 5 và tháng 6. Cụ thể, sản lượng thủy điện Q2 đạt 25.1 tỷ kwh (hơn gấp rưỡi so với Q2/2021) và cao hơn kế hoạch đầu năm 46%.

Sản lượng điện than giảm 25.7% so với năm trước và thấp hơn kế hoạch 24.1%. Điện khí, tiếp tục gặp bất lợi khi không được huy động tối đa công suất do giá phát điện tăng cao, kém cạnh tranh.

 

Sản lượng điện từ NLTT trong Q2 tuy thấp hơn kế hoạch nhưng vẫn tăng khá so với cùng kỳ.

 

MỤC LỤC

 

A. TỔNG QUAN TOÀN HỆ THỐNG ĐIỆN 1H/2022

Cơ cấu huy động điện theo nguồn điện 1H/2022

 • Thủy điện
 • Nhiệt điện than
 • Nhiệt điện khí
 • Điện năng lượng tái tạo
 • Nhập khẩu và nguồn khác

Cơ cấu sản lượng điện theo chủ sở hữu 1H/2022

 • PV Power
 • EVN
 • Genco3
 • Genco2
 • Genco1
 • Nguồn khác

Chi tiết công suất lắp đặt đến năm 2030 theo nguồn điện

Công suất theo nguồn điện 2030 - 2045 theo dự thảo QHĐ8

 • Thủy điện
 • Nhiệt điện than
 • Nhiệt điện khí + LNG
 • Điện năng lượng tái tạo
 • Nhập khẩu và nguồn khác

 

B. TRIỂN VỌNG HUY ĐỘNG ĐIỆN TRONG Q3/2022

Sản lượng huy động theo quý Q1/2021 - Q4/2022

Sản lượng huy động theo tháng T01/2021 - T12/2022

Sản lượng huy động từng nguồn điện theo miền

Cơ cấu huy động điện theo từng nguồn điện

 • Thủy điện
 • Nhiệt điện than
 • Nhiệt điện khí
 • Điện năng lượng tái tạo
 • Nhập khẩu
 • Nguồn khác

 

C. CHI TIẾT THỦY ĐIỆN

Sản lượng thủy điện theo quý và theo tháng

Sản lượng thủy điện của một số nhà máy thủy điện 1H/2022

Kế hoạch huy động thủy điện 2H/2022

Kế hoạch huy động thủy điện theo miền Q1-Q4/2022

Dự báo lượng mưa T07 - T12/2022 so với trung bình nhiều năm

Dự báo hiện tượng ENSO T07/2022 - T03/2023

Diễn biến giá bán điện toàn phần (FMP) của GENCO3

Giá bán điện bình quân của một số nhà máy thủy điện 1H/2022

 • Thủy điện A Lưới (CHP)
 • SHP
 • Thủy điện Hủa Na (PVPower)
 • Thủy điện Đrakđrinh (PVPower)
 • Thủy điện Buôn Kuốp (Genco 3)

 

D. CHI TIẾT NHIỆT ĐIỆN THAN

Sản lượng nhiệt điện than theo quý

Sản lượng nhiệt điện than theo tháng và kế hoạch 2H/2022

Diễn biến giá than nhập khẩu bình quân của Việt Nam

Giá bán điện bình quân của một số nhà máy nhiệt điện than 6T/2022

 

E. CHI TIẾT NHIỆT ĐIỆN KHÍ

Sản lượng nhiệt điện khí theo quý

Sản lượng nhiệt điện khí theo tháng và kế hoạch 2H/2022

Kế hoạch huy động tại một số nhà máy nhiệt điện khí

Diễn biến giá khí tự nhiên thế giới và giá khí của một số NMĐK lớn

Giá bán điện bình quân của một số nhà máy nhiệt điện khí 1H/2022

 

F. CHI TIẾT NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Sản lượng điện NLTT theo quý

Sản lượng điện NLTT theo tháng và kế hoạch 2H/2022

Kế hoạch huy động điện NLTT theo miền Q1-Q4/2022

 

G. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHÁT ĐIỆN

Đơn vị phát điện PV POWER

Đơn vị phát điện GENCO 3

BÁO CÁO NGÀNH ĐIỆN - SỐ THÁNG 07/2022

49,00$Giá
 • Số trang:                    25 trang

  Format:                       PDF

  Chuỗi dữ liệu:           13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:     20/07/2022

bottom of page