top of page
BÁO CÁO NGÀNH ĐIỆN - SỐ THÁNG 01/2022

TÓM TẮT

 

Trong năm 2021, tổng công suất lắp đặt các nguồn điện cả nước tiếp tục tăng 10.6% (đạt 76,620 MW). Theo đó, Việt Nam hiện đứng đứng đầu khu vực ASEAN về quy mô công suất nguồn điện. Trong đó, tỷ trọng nguồn điện năng lượng tái tạo (NLTT) của Việt Nam liên tục tăng nhanh trong 4 năm qua (từ 7% cuối 2018 lên 27% cuối 2021).

 

Tổng sản lượng huy động điện ước đạt 255.37 tỷ kWh (tăng 3.9% so với năm trước, thấp hơn CAGR 7.9%/năm trong giai đoạn 2017-2020) do đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 làm giảm mạnh nhu cầu điện trong Q3, khi nhiều nhà máy sản xuất và cơ sở dịch vụ phải đóng cửa/cắt giảm công suất hoạt động.

 

MỤC LỤC

 

A. TỔNG QUAN HỆ THỐNG ĐIỆN 2021

Sản lượng huy động điện giai đoạn 2017 - 2022F

Sản lượng huy động điện theo quý Q1 - Q4/2021

Sản lượng huy động các nguồn điện theo quý và theo tháng

 • Thủy điện
 • Nhiệt điện than
 • Nhiệt điện khí + dầu
 • Điện năng lượng tái tạo

 

Công suất lắp đặt toàn hệ thống theo nguồn điện 2019 - 2021

 • Thủy điện
 • Nhiệt điện than
 • Nhiệt điện khí + dầu
 • Điện năng lượng tái tạo
 • Nhập khẩu và khác

 

B. KQKD CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH ĐIỆN 2021

Doanh nghiệp thủy điện

Doanh nghiệp nhiệt điện

Đơn vị phát điện PV POWER

Đơn vị phát điện GENCO3

 

D. TRIỂN VỌNG NGÀNH ĐIỆN NĂM 2022

Kế hoạch huy động theo từng nguồn điện 2022F

 • Thủy điện
 • Nhiệt điện than
 • Nhiệt điện khí + dầu
 • Điện năng lượng tái tạo
 • Nhập khẩu

 

Kế hoạch huy động điện 2022F theo quý

Kế hoạch huy động các nguồn điện KV Miền Bắc Q1 - Q4/2022

Kế hoạch huy động các nguồn điện KV Miền Trung Q1 - Q4/2022

Kế hoạch huy động các nguồn điện KV Miền Nam Q1 - Q4/2022

 

E. CHI TIẾT THỦY ĐIỆN 2022

Sản lượng thủy điện 2018 - 2022F

Kế hoạch sản lượng thủy điện Q1-Q4/2022F

Cơ cấu huy động thủy điện theo miền Q1-Q4/2022F

Dự báo lượng mưa và thủy văn T02 - T7/2022F

 

F. CHI TIẾT NHIỆT ĐIỆN 2022

Sản lượng nhiệt điện than 2018 - 2022F

Kế hoạch nhiệt điện than 2022F theo quý, theo tháng

Diễn biến giá than thế giới và giá nhập khẩu của VN

 

Sản lượng nhiệt điện khí 2018 - 2022F

Kế hoạch nhiệt điện khí 2022F theo quý, theo tháng

Diễn biến khí thế giới và giá khí đầu vào của NMNĐ Nhơn Trạch 2 (2021)

 

G. CHI TIẾT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 2022

Sản lượng điện NLTT 2018 - 2022F

Kế hoạch điện NLTT 2022F theo quý, theo tháng

Cơ cấu huy động điện NLTT theo miền Q1-Q4/2022

Bản đồ phân bố các dự án điện gió đã được công nhận COD

Phân bố các dự án điện mặt trời & điện gió đã hoạt động theo tỉnh

Cơ cấu công suất lắp đặt toàn hệ thống theo QHĐ8 2025 - 2030F

BÁO CÁO NGÀNH ĐIỆN - SỐ THÁNG 01/2022

49,00$Giá
 • Số trang:                   27 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/01/2022

bottom of page