top of page

Xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 1 đạt 3,7 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam trong tháng 1 đạt hơn 3,7 tỷ USD, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái.


Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam trong tháng 1 đạt hơn 3,7 tỷ USD, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái.


Xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực đạt hơn 1,7 tỷ USD, giảm gần 13%, trong khi xuất khẩu thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ ước giảm lần lượt 31% và 30% xuống 600 triệu USD và 1,1 tỷ USD.Bộ cho biết giá trị xuất khẩu giảm trong tháng là do thiếu đơn đặt hàng và kỳ nghỉ dài ngày.


Xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt doanh thu kỷ lục hơn 53,22 tỷ USD trong năm 2022, tăng 9,3%, trong đó thủy sản đạt gần 11 tỷ USD./


(VNA)
VIETNAM MACRO AND INDUSTRY REPORT 2022 & OUTLOOK 2023


SEAFOOD INDUSTRY REPORT - DECEMBER 2022Comments


bottom of page