top of page

Xuất khẩu giảm ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp thủy sản

Nhiều yếu tố tác động, khiến kim ngạch xuất khẩu thủy sản của doanh nghiệp giảm từ cuối năm 2022 đến nay, đã tác động đến lợi nhuận của các doanh nghiệp.

Nguồn: Internet


Doanh thu giảm

Trong năm 2022, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP Seaprodex ghi nhận 53 tỷ đồng doanh thu tài chính chủ yếu từ thu lãi tiền gửi, và 170 tỷ đồng lãi từ hoạt động liên doanh liên kết.


Báo cáo ghi nhận tính riêng quý 4 cả doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu trong quý đạt 231 tỷ đồng, giảm 21,3% so với quý 4/2021. Tuy vậy, tỷ lệ giảm chi phí vốn sâu hơn, đến 25,4% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ lại tăng 17,5% lên 33 tỷ đồng.


Năm 2022 doanh thu Seaprodex đạt 982 tỷ đồng, giảm 2,6% so với doanh thu hơn nghìn tỷ đồng đạt được năm 2021. Tuy vậy, chi phí vốn giảm sâu khiến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng khoảng 27% lên 133 tỷ đồng.


Bên cạnh đó các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lãi hơn 170 tỷ đồng. Doanh thu tài chính đạt hơn 53 tỷ đồng, tăng 14 tỷ đồng so với cùng kỳ.


Từ những yếu tố chính nêu trên, mặc dù doanh thu giảm nhưng Seaprodex vẫn lãi sau thuế 213 tỷ đồng, tăng trưởng 5,4% so với số lãi 202 tỷ đồng đạt được năm 2021.


Trung tâm phân tích và tư vấn đầu tư Công ty chứng khoán SSI cho rằng, trong năm 2022, các công ty niêm yết đã công bố kết quả kinh doanh khả quan trong suốt 9 tháng đầu, mặc dù tốc độ tăng trưởng hàng quý đang giảm dần. Hầu hết các công ty đều được hưởng lợi từ sự giảm giá của VND so với USD với doanh thu được ghi nhận bằng USD. Chỉ những công ty có khoản nợ bằng USD mới trải ghi nhận các khoản lỗ từ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện, nhưng dư nợ bằng USD của những công ty này tương đối thấp.


Với nhu cầu giảm, giá bán bình quân và chi phí thức ăn thủy sản chưa được điều chỉnh (tăng 33% so với đầu năm), SSI dự báo các công ty sẽ ghi nhận lợi nhuận giảm trong quý 4/2022.


Trong 10 năm qua, các cổ phiếu trong ngành thủy sản được giao dịch ở mức trailing P/E trung bình là 8 lần. Năm nay, định giá toàn bộ ngành đã bị giảm từ 15 lần vào đầu năm xuống 5 lần do tăng trưởng thu nhập yếu và triển vọng năm 2023 kém khả quan.


Mức định giá thấp nhất trong lịch sử của ngành là 4 lần trong giai đoạn 2010-2011 và năm 2018, cho thấy cổ phiếu có thể giảm giá hơn nữa trong thời gian tới khi các công ty có thể ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận âm cho đến năm 2023.


Dự báp lợi nhuận 2023 sẽ giảm

Phân tích của SSI cho thấy, năm 2023 lạm phát sẽ tiếp tục là một thách thức trong bối cảnh hàng tồn kho còn lại luân chuyển chậm. Mặc dù các sự kiện lớn mang tính mùa vụ đang đến, nhưng những sự kiện này sẽ làm giảm lượng hàng tồn kho đang ở mức cao. Dự báo hàng tồn kho sẽ được xử lý hoàn toàn vào khoảng thời gian trong quý 3/2023, với các đơn đặt hàng bắt đầu nhận được vào thời điểm đó.


Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu thủy sản đạt 10 tỷ USD (giảm 9% so với cùng kỳ) vào năm 2023. Trong bối cảnh người tiêu dùng giảm mức tiêu thụ, SSI cho rằng doanh thu cá tra sẽ ít bị ảnh hưởng hơn so với doanh thu tôm.


SSI dự báo giá bán thủy sản bình quân sẽ giảm 20~30% so với cùng kỳ trong năm 2023 và chi phí thức ăn thủy sản cũng sẽ giảm theo. Với lượng đơn đặt hàng tăng chậm, nguồn cung sẽ không thiếu hụt đối với cả tôm và cá nguyên liệu, qua đó, giá nguyên liệu tôm và cá sẽ giảm nhẹ do nhu cầu yếu cho đến hết nửa đầu năm 2023. Tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ giảm vào năm 2023. Với lãi suất dự kiến sẽ ở mức cao trong cả năm, chi phí tài chính tăng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận ròng, đặc biệt là đối với những công ty có tỷ lệ đòn bẩy cao, chẳng hạn như IDI. Nhìn chung, SSI dự báo các công ty sẽ công bố mức tăng trưởng lợi nhuận âm trong năm 2023.


Định giá có thể giảm xuống mức P/E thấp lịch sử của ngành là 4 lần cho đến quý 3 năm 2023, do lợi nhuận dự kiến sẽ giảm so với mức cơ sở cao của năm 2022. SSI dự báo lợi nhuận sẽ giảm mạnh nhất trong quý 2/2023 và định giá có thể dần phục hồi về mức P/E trung bình lịch sử của ngành là 8 lần khi hàng tồn kho tại các nhà bán buôn đã xử lý hoàn toàn.

(VCN)


Comentarios


bottom of page