top of page

Việt Nam hướng tới 1 tỷ USD từ xuất khẩu thủy sản vào năm 2025

Việt Nam dự kiến ​​sẽ thu về từ 800.000 đến 1 tỷ USD giá trị xuất khẩu thủy sản vào năm 2025, theo dự án phát triển ngành đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Nguồn: Unsplash


Mục tiêu từ nay đến năm 2025, diện tích nuôi biển đạt 280.000 ha và sản lượng khoảng 850.000 tấn.


Đến năm 2045, ngành này dự kiến sẽ đóng góp hơn 25% tổng năng suất thủy sản của cả nước, với giá trị xuất khẩu dự kiến vượt 4 tỷ USD.


Mục tiêu đó đòi hỏi nỗ lực tháo gỡ nút thắt, đưa nuôi biển Việt Nam trở thành ngành sản xuất quy mô lớn, đồng bộ, an toàn, hiệu quả, thân thiện với môi trường và bền vững.


Theo Bộ NN-PTNT, hiện cả nước có khoảng 7.447 cơ sở nuôi biển với tổng diện tích 85.000ha.


Tốc độ tăng trưởng hiện tại của ngành được ước tính là 23,3% trung bình một năm.

(VietnamPlus)


Comentários


bottom of page