top of page

Việt Nam chi gần 1,5 tỷ USD cho nhập khẩu phân bón

11 tháng năm 2022, Việt Nam chi gần 1,5 tỷ USD cho nhập khẩu phân bón. Trong đó, nguồn cung phân bón từ Trung Quốc chiếm 45,5% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này.


Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương (VITIC) dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy trong tháng 11 cả nước nhập khẩu 330.785 tấn phân bón, tương đương 162 triệu USD, tăng 3% về lượng và tăng 5% về giá trị so với tháng 10.


Tính chung 11 tháng năm 2022, nhập khẩu phân bón đạt 3,1 triệu tấn, tương đương gần 1,5 tỷ USD, giảm 26% về lượng nhưng tăng 12% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021.

Giá phân bón nhập khẩu trong tháng 11 ở mức 489 USD/tấn, đi ngang so với tháng 10 nhưng tăng 21% so với tháng 11/2021. Bình quân 11 tháng đầu năm, giá phân bón nhập khẩu ở mức 471 USD/tấn, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2021.


11 tháng đầu năm, Trung Quốc vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam với gần 1,6 triệu tấn, tương đương 666 triệu USD, giảm 15% về lượng, nhưng tăng 22% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021. Hiện, nguồn cung phân bón từ Trung Quốc đang chiếm 51% trong tổng lượng và chiếm 45,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.


Tiếp đến thị trường Nga đứng ở vị trí thứ hai với 216.678 tấn, tương đương 156 triệu USD, giảm 35% về lượng nhưng tăng 37% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021. Nguồn cung phân bón từ Nga đang chiếm 7% trong tổng lượng và chiếm 11% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam.


VITIC cho biết thêm nhập khẩu phân bón từ thị trường Đông Nam Á đạt 243.892 tấn, tương đương 149,5 triệu USD, giảm mạnh 48% về lượng và giảm 13% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021. Nguồn cung phân bón từ Đông Nam Á chiếm gần 8% trong tổng lượng và chiếm 10,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.


Phân bón nhập khẩu từ thị trường FTA RCEP đạt 2,3 triệu tấn, tương đương 934 triệu USD, giảm 17% về lượng nhưng tăng 17% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 74% trong tổng lượng và chiếm 64% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.


Nhập khẩu phân bón từ thị trường FTA CPTTP đạt 470.675 tấn, tương đương 143 triệu USD, giảm 15,5% về lượng nhưng tăng 10,6% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 15,2% trong tổng lượng và chiếm 9,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.


VITIC nhận định nhìn chung, trong 11 tháng năm 2022 nhập khẩu phân bón từ đa số các thị trường giảm về khối lượng nhưng tăng về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

(Vietnambiz)BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN - SỐ THÁNG 12/2022


コメント


bottom of page