top of page

Việt Nam ban hành kế hoạch quốc gia về phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định ban hành Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản quốc gia giai đoạn 2021-2030.


Mục tiêu chung của chương trình là phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững để ứng phó với biến đổi khí hậu. Kế hoạch cũng đang được đặt ra nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm thủy sản. Điều này sẽ giúp đáp ứng nhu cầu từ thị trường trong nước và quốc tế khi ngành nuôi trồng thủy sản phát triển hơn nữa ở Việt Nam.


Ảnh: tv.danviet.vn


Theo quy hoạch, đến năm 2025, tổng sản lượng nuôi trồng và giá trị xuất khẩu đạt 5,6 triệu tấn và 7,8 tỷ USD / năm, tốc độ tăng giá trị hàng năm bình quân 4%.


Mục tiêu sản xuất trong nước là cung cấp một khối lượng lớn sản phẩm và đủ chuồng trại cho các loại động vật thủy sản có giá trị cao.


Trong khi đó, trên 30 khu nuôi trồng thủy sản, khu chăn nuôi thủy sản tập trung sẽ được đầu tư, nâng cấp để phục vụ yêu cầu sản xuất.


Kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu xây dựng chuỗi cung ứng, chế biến, tiêu thụ đảm bảo đầu ra ổn định cho trên 30% tổng sản lượng thủy sản.


Đến năm 2030, sản lượng của ngành dự kiến ​​đạt 7 triệu tấn hàng năm, góp phần tạo việc làm tốt hơn và cải thiện thu nhập cho người lao động.


Các nhiệm vụ đặt ra cho ngành bao gồm xây dựng và phát triển các vùng nuôi trồng thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm, tăng tỷ lệ sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước để giảm giá thành.


Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư chuyển giao công nghệ, xây dựng cơ sở sản xuất vật tư, thiết bị, nâng cao năng lực cạnh tranh, cung cấp dịch vụ trong nước phục vụ sản xuất, giảm giá thành.


(Vietnam Investment Review)Comments


bottom of page