top of page

Việt Nam đặt mục tiêu tăng đóng góp của nền kinh tế xanh lên 300 tỷ USD vào năm 2050

Việt Nam đặt mục tiêu tăng tỷ trọng đóng góp của nền kinh tế xanh vào GDP từ 6,7 tỷ USD năm 2020 lên 300 tỷ USD vào năm 2050, đòi hỏi phải có những bước đi quyết liệt, đột phá, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết.


Ảnh: Internet


Việt Nam đặt mục tiêu tăng tỷ trọng đóng góp của nền kinh tế xanh vào GDP từ 6,7 tỷ USD năm 2020 lên 300 tỷ USD vào năm 2050, đòi hỏi phải có những bước đi quyết liệt, đột phá, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết.


Phát biểu tại hội thảo “Thúc đẩy tăng trưởng xanh tại Việt Nam: Lộ trình tới thành công” tổ chức tại Hà Nội ngày 18/4, tăng trưởng xanh ngày càng trở thành ưu tiên hàng đầu của các nền kinh tế thế giới trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, khó lường và thách thức đan xen.


Đối với Việt Nam, tăng trưởng xanh hướng tới thịnh vượng kinh tế, bền vững môi trường và công bằng xã hội không chỉ là lựa chọn tất yếu mà còn là cơ hội để trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực.


Nó cũng giúp Việt Nam bắt kịp xu hướng phát triển của thế giới và hiện thực hóa cam kết mang tính lịch sử mang tính bước ngoặt là đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.


Bộ với vai trò là cơ quan điều phối quốc gia về tăng trưởng xanh đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030.


Việt Nam xác định tăng trưởng xanh là lựa chọn lâu dài để đảm bảo cân đối, hài hòa giữa mục tiêu giảm tổng lượng phát thải khí nhà kính và quá trình phát triển, tăng trưởng quy mô của nền kinh tế.


Kết quả nghiên cứu sơ bộ của Boston Consulting Group (BCG) cho thấy, để đẩy nhanh tăng trưởng xanh, chỉ riêng việc chuyển đổi ngành điện gió và điện mặt trời có thể đóng góp 70-80 tỷ USD vào GDP và trực tiếp tạo ra khoảng 90.000-105.000 việc làm.


Ngoài ra, hệ sinh thái hydro sạch dựa trên năng lượng tái tạo có tiềm năng đóng góp từ 40-45 tỷ USD vào GDP hàng năm, tạo khoảng 40.000-50.000 việc làm, mang lại lợi ích cho cả thị trường trong nước và tiềm năng xuất khẩu sang các nước phát triển trên thế giới.


Tại hội nghị, Tổng Giám đốc BCG Jaime Ruiz-Cabrero đã đưa ra 4 khuyến nghị chính đối với Việt Nam, gồm cần hoàn thiện thể chế chiến lược xanh và đẩy mạnh xây dựng khung pháp lý; tăng cường xây dựng hệ thống tài chính xanh ổn định, giúp giảm chi phí vốn đầu tư; phát triển hệ thống hạ tầng lưới điện, tạo nền tảng cho phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; và thúc đẩy sự phát triển của các hệ sinh thái hydro sạch.


Kết quả nghiên cứu của BCG cũng cho thấy, với tiềm năng và vị trí địa kinh tế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam đang có cơ hội lớn để chuyển mình, bắt kịp, đi tắt đón đầu và sẵn sàng bứt phá trong phát triển kinh tế, xã hội và môi trường.


(VNA)


Comments


bottom of page