top of page

Thị trường ngành xuất bản Việt Nam

Ngành xuất bản Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có trong thời đại công nghệ số. Sự phát triển của Internet và phương tiện truyền thông xã hội đã thay đổi cách mọi người tiếp nhận thông tin và độc giả trẻ đang ngày càng chuyển sang phương tiện kỹ thuật số để giải trí và giáo dục.Comments


bottom of page