top of page

Sản lượng điện trong 2 tháng đầu năm đạt 38,61 tỷ kWh

Sản lượng điện truyền tải tháng 2/2023 đạt 16,1 tỷ kWh. Lũy kế 2 tháng năm 2023, sản lượng điện truyền tải đạt 30,53 tỷ kWh, tăng 0,2% so cùng kỳ năm trước.

Ảnh: Internet


Trong tháng 2/2023, EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, với sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 20,22 tỷ kWh, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2022.


Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 38,61 tỷ kWh.


Trong đó, thủy điện đạt 10,57 tỷ kWh, chiếm 27,4%; Nhiệt điện than đạt 16,47 tỷ kWh, chiếm 42,7%; Tua bin khí đạt 4,32 tỷ kWh, chiếm 11,2%; Năng lượng tái tạo đạt 6,45 tỷ kWh, chiếm 16,7% (trong đó điện mặt trời đạt 3,87 tỷ kWh, điện gió đạt 2,4 tỷ kWh); Điện nhập khẩu đạt 735 triệu kWh, chiếm 1,9%.


Sản lượng điện truyền tải tháng 2/2023 đạt 16,1 tỷ kWh. Lũy kế 2 tháng năm 2023, sản lượng điện truyền tải đạt 30,53 tỷ kWh, tăng 0,2% so cùng kỳ năm trước.


Về công tác đầu tư xây dựng, trong 2 tháng đầu năm, EVN tiếp tục tập trung thi công các dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng, Ialy mở rộng, nhiệt điện Quảng Trạch 1.

(VnEconomy)
Comments


bottom of page