top of page

Quý I/2023: Xuất nhập khẩu của nước ta ước đạt 154.27 tỷ USD

Q1/2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 154.27 tỷ USD; cán cân thương mại xuất siêu 4.07 tỷ USD.


Quý I/2023, bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm với chính sách thắt chặt tiền tệ ở nhiều quốc gia làm suy giảm nhu cầu tiêu dùng của các đối tác thương mại lớn đã ảnh hưởng đến kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam.


Theo Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 3 ước đạt 58.49 tỷ USD, tăng 18.6% so với tháng trước và giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 154.27 tỷ USD, giảm 13.3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 11.9%; nhập khẩu giảm 14.7%.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Q1/2023 ước đạt 79.17 tỷ USD, giảm 11.9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 14 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD (chiếm 77.4% tổng kim ngạch xuất khẩu) và 04 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD (chiếm 52.8%).


Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa Q1/2023 ước đạt 75.1 tỷ USD, giảm 14.7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 17 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD (chiếm 75.1% tổng kim ngạch nhập khẩu) và 02 mặt hàng nhập khẩu trên 5 tỷ USD (chiếm 37.6%).

(Congthuong.vn)Xem thêm: Báo cáo vĩ mô

Comentarios


bottom of page