top of page

Nuôi trồng, khai thác thuỷ sản tháng Hai tăng nhờ thời tiết thuận lợi

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), sản lượng nuôi trồng thủy sản của Việt Nam ước tính đạt 1,18 triệu tấn trong hai tháng đầu năm 2023, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh: Internet


Riêng tháng 2, sản lượng ước đạt 593.400 tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước.


Bộ đề nghị các địa phương trong cả nước gắn tái cơ cấu ngành thủy sản với tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của thủy sản Việt Nam.


Bộ cũng cho biết cần hiện đại hóa quản lý, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong nuôi trồng thủy sản, tái cơ cấu ngành thủy sản gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường.

(VietnamPlus)
BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN 2022 & TRIỂN VỌNG 2023


Comments


bottom of page