top of page

Năm vấn đề lớn cần tập trung vào mục tiêu khoa học công nghệ thương mại

Trong bối cảnh đặt ra những yêu cầu mới, hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ ngành Công Thương sẽ tập trung vào 5 nhóm vấn đề lớn.


Khả năng cạnh tranh mạnh mẽ


Theo Vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Công Thương, Bộ hiện quản lý 13 viện nghiên cứu, trong đó có 2 viện đã được cổ phần hóa. Chín viện nghiên cứu bổ sung được điều hành bởi các tập đoàn và tổng công ty.


Nguồn: vietnamnet


Trong 5 năm qua, 13 viện trực thuộc Bộ Công Thương đã phát hành 933 công bố khoa học, trong đó có 786 ấn phẩm trong nước và 147 ấn phẩm quốc tế. Các đơn vị có nhiều công bố nhất là Viện Nghiên cứu Cơ khí Quốc gia (227), Viện Chiến lược và Chính sách Công Thương Việt Nam (113) và Viện Nghiên cứu Công nghiệp Thực phẩm (83).


Nhiều công trình của ngành công thương cũng đã được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ, được vinh danh bởi Quỹ Hỗ trợ sáng tạo công nghệ Việt Nam (VIFOTEC). Nhiều kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng, giúp duy trì đà tăng trưởng và tạo điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh.


Nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trong bảng xếp hạng xuất khẩu của thế giới, chẳng hạn như hàng dệt may, giày dép, thủy sản và đồ nội thất, trong khi một số sản phẩm nông nghiệp (cà phê, hạt tiêu và gạo) là một trong những nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới.


Việt Nam cũng đã đạt được thứ hạng khá cao về Hiệu suất Công nghiệp Cạnh tranh (CIP).


Quá trình tái cấu trúc


Ngành Công Thương đang nỗ lực thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2021-2030), trong đó xác định khoa học, công nghệ, đổi mới, phát triển -chất lượng nguồn nhân lực làm động cơ đột phá chiến lược.


Đây cũng sẽ là những yếu tố nền tảng để tái cơ cấu ngành với trọng tâm là đạt được sự tự chủ về sản xuất và thị trường và năng lực sản xuất quốc gia mới có tính độc lập cao, thích ứng và chống chịu với các tác động bất thường và đảm bảo sự tham gia hiệu quả vào giá trị toàn cầu chuỗi.


Trong bối cảnh mới này, nghiên cứu khoa học và công nghệ của ngành sẽ tập trung vào 5 nhóm vấn đề lớn:


Thứ nhất, đẩy mạnh phát triển, đổi mới khoa học và công nghệ gắn với quá trình tái cơ cấu ngành công thương, lấy ngành công thương trở thành động lực chính để phát triển công nghiệp nhanh và bền vững.


Thứ hai, xây dựng định hướng, chính sách phát triển ngành trong bối cảnh mới; hoàn thiện hệ thống pháp luật để thực hiện hiệu quả các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do (FTA), nhất là các FTA thế hệ mới.


Thứ ba, thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp, đặt họ vào vị trí trung tâm của đổi mới sáng tạo và là chủ thể tích cực trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.


Thứ tư, phát triển hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ vững mạnh, là nguồn hỗ trợ tin cậy và hiệu quả cho doanh nghiệp, cũng như cho các cơ quan quản lý nhà nước.


Thứ năm, quản lý và triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ trong ngành theo hướng hiện đại.


Nguồn: VEN

Comentários


bottom of page