top of page

Hoạt động đầu tư các KCN tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát triển mạnh

Trong tháng 11/2023, công tác quản lý nhà nước trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục được tăng cường đẩy mạnh, góp phần thúc đẩy tình hình thu hút đầu tư và triển khai dự án trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đạt được nhiều kết quả tích cực.


Triển khai đa dạng các hoạt động xúc tiến đầu tư vào KCN


Trong tháng 11/2023, hoạt động xúc tiến đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc được Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc (Ban Quản lý) quan tâm đẩy mạnh, với các hình thức xúc tiến đầu tư đa dạng, phong phú, đặc biệt là tiếp tục chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ để các nhà đầu tư đánh giá thực tế môi trường đầu tư trong các KCN của Tỉnh. Một số công việc xúc tiến đầu tư được triển khai trong tháng 11 vừa qua, cụ thể:


Chuẩn bị nội dung tiếp và làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam; phối hợp với UBND thành phố Vĩnh Yên lựa chọn một số doanh nghiệp tiêu biểu trong KCN nằm trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên để đưa Đoàn đại biểu cấp huyện của một số tỉnh Bắc Lào tới thăm quan, học tập kinh nghiệm; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ thống nhất nội dung hợp tác với các địa phương nước ngoài: tỉnh Tochigi (Nhật Bản); tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc); vùng Toscana (Italia) và tỉnh Pernik (Bungari).


Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tăng trưởng khá, Ảnh: Freepik

Tiếp và làm việc với các doanh nghiệp đến khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư: Tập đoàn COSMX khảo sát thực tế tại KCN Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa, Đoàn các doanh nghiệp Đài Loan trong lĩnh vực điện tử đến khảo sát các KCN trên địa bàn Tỉnh; tham dự tọa đàm với doanh nghiệp tỉnh Aichi tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; cung cấp thông tin, quảng bá về môi trường, chính sách đầu tư của Tỉnh cho Cơ quan xúc tiến Thương mại Đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội (KOTRA Hà Nội); thông tin tuyên truyền tới các doanh nghiệp trong KCN tham dự Triển lãm quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam (IEAE 2023)...


Giới thiệu các cơ quan thông tấn báo chí (Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Cổng thông tin điện tử tỉnh...) tới các doanh nghiệp trong KCN thu thập tin tức, viết bài giới thiệu về môi trường đầu tư, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN...


Tổ chức Đoàn xúc tiến đầu tư và học tập kinh nghiệm ở 3 tỉnh: Lâm Đồng; Bình Phước và Kiên Giang.


Các KCN thu hút đầu tư khá


Trong tháng 11/2023 tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác thu hút đầu tư. Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 2 dự án FDI với vốn đầu tư đăng ký 10 triệu USD; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho 2 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 11,5 triệu USD. Tổng vốn đầu tư FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm trong tháng 11/2023 là 21,5 triệu USD.


11 tháng đầu năm 2023, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút được 21 dự án FDI mới và 39 lượt dự án tăng vốn, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 556,03 triệu USD (cấp mới: 247,35 triệu USD; tăng vốn: 308,68 triệu USD), đạt 187% so với cùng kỳ năm 2022 và 159% kế hoạch năm 2023; thu hút 13 dự án trong nước (DDI) và 4 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 6.239,33 tỷ đồng (cấp mới: 4.302,57 tỷ đồng; tăng vốn: 1.936,76 tỷ đồng), đạt 137% so với cùng kỳ năm 2022 và 208% so với kế hoạch năm 2023.


Tính đến ngày 15/11/2023, số dự án đầu tư còn hiệu lực trong các KCN của Tỉnh là 470 dự án, gồm 109 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 32.730,47 tỷ đồng và 361 FDI, với tổng vốn đầu tư là 6.353,62 triệu USD.


Tăng cường triển khai thực hiện các dự án đầu tư


Lũy kế đến ngày 15/11/2023, có 402 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc (328 dự án FDI và 74 dự án DDI), chiếm 86% tổng số dự án đầu tư.


Trong số 68 dự án chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN có: 11 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, chiếm 2,3% tổng số dự án; 49 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án, chiếm 10 % tổng số dự án; 3 dự án đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, chiếm 0,7% tổng số dự án và 5 dự án đang giãn tiến độ, làm thủ tục chấm dứt hoạt động, chiếm 1% tổng số dự án.


Vốn thực hiện của các dự án đạt được trong tháng 11/2023 như sau:


Dự án FDI: Vốn thực hiện là 38,28 triệu USD, nâng vốn thực hiện 11 tháng năm 2023 là 413,88 triệu USD, đạt 106% so với cùng kỳ năm 2022 và 113% so với kế hoạch năm 2023.


Lũy kế đến 15/11/2023, vốn thực hiện của các dự án FDI là 3.823,44 triệu USD, đạt 60,2% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.


Dự án DDI: Vốn thực hiện là 140 tỷ đồng, nâng vốn thực hiện 11 tháng năm 2023 là 1.339,15 tỷ đồng, đạt 132% so với cùng kỳ năm 2022 và 70% kế hoạch năm 2023.


Lũy kế đến 15/11/2023, vốn thực hiện của các dự án DDI là 13.463,06 tỷ đồng, đạt 41% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.


(Theo Kinh tế và Dự báo)


Commentaires


bottom of page