top of page

Hơn 1 triệu nhà ở xã hội giá rẻ sẽ được xây dựng vào năm 2030

Đến năm 2030, tổng số nhà ở hoàn thành tại các địa phương đạt khoảng 1.062.200 căn. Trong số này, khoảng 428.000 sẽ được hoàn thành vào năm 2025 và 634.200 vào năm 2030.


Ảnh: Becamex


Theo một sáng kiến mới được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phê duyệt, hơn một triệu ngôi nhà sẽ được xây dựng cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp vào năm 2030.


Dự án nhằm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân giá rẻ tại các đô thị gần khu công nghiệp, khu chế xuất.


Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhà ở giá rẻ để tạo điều kiện cho mọi người có chỗ ở theo cơ chế thị trường.


Đến năm 2030, tổng số nhà ở hoàn thành tại các địa phương đạt khoảng 1.062.200 căn. Trong số này, khoảng 428.000 sẽ được hoàn thành vào năm 2025 và 634.200 vào năm 2030.


Xác định đúng diện tích xây dựng nhà ở


Để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, Bộ Xây dựng đề xuất một số giải pháp, trong đó hoàn thiện khung pháp lý về nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.


Bộ sẽ nghiên cứu, xây dựng dự thảo nghị quyết của Quốc hội thí điểm chính sách thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và sửa đổi Luật Nhà ở 2014 cho phù hợp với Luật Đất đai sửa đổi, Luật Đấu thầu sửa đổi, các luật thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. các văn bản, trong đó có việc sửa đổi cơ chế, chính sách về nhà ở xã hội.


Về việc bố trí quỹ đất cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, Bộ đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về quỹ đất phát triển nhà ở xã hội.


Khi lập, phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch phát triển khu công nghiệp, quy hoạch khu nghiên cứu, đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phải xác định diện tích đất phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn cấp tỉnh, cấp huyện.


Quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chương trình phát triển của từng thời kỳ của địa phương.


Mục tiêu phát triển nhà ở xã hội được coi là mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương trong 5 năm hoặc hàng năm.


Bộ cũng đề xuất bổ sung quy định về quy hoạch, giao đất cho khu nhà ở công nhân.


Khi lập, phê duyệt quy hoạch khu công nghiệp, quỹ đất xây dựng khu nhà ở công nhân, nhà dịch vụ, tiện ích công cộng phục vụ người lao động làm việc trong khu công nghiệp phải được bố trí trong phạm vi đất thương mại dịch vụ của khu công nghiệp.


Về tín dụng phát triển nhà ở xã hội, cần xác định đầu tư phát triển nhà ở xã hội cho người lao động thu nhập thấp là một hạng mục đầu tư trong nguồn vốn dài hạn của địa phương.


Cần sửa đổi, bổ sung các quy định về nguồn vốn phát triển nhà ở thông qua các quy định mới về nguồn vốn.


Điều này sẽ tối ưu hóa nguồn vốn hiện có để hạn chế phụ thuộc vào nguồn vốn ngân sách nhà nước, bổ sung huy động vốn từ quỹ đầu tư phát triển địa phương để phát triển nhà ở xã hội, hạn chế việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước để phát triển hạ tầng theo quy định của Luật Đầu tư công, huy động vốn nước ngoài cho phát triển nhà ở xã hội.


Một chương trình tín dụng khổng lồ được lên kế hoạch


Trọng tâm hiện nay là phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai chương trình tín dụng trị giá khoảng 120.000 tỷ đồng (5,15 tỷ USD) thông qua các gói tín dụng cụ thể cho nhà đầu tư và người mua nhà.


Lãi suất thấp hơn khoảng 1,5-2% so với lãi suất cho vay VNĐ dài hạn bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước (gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank) theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 30/3. ngày 11 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ.


Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội được khuyến khích xã hội hóa, các quy định về lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội được sửa đổi, bổ sung theo hướng thống nhất, thống nhất với các luật khác có liên quan (đầu tư, đầu tư công, xây dựng, đất đai và đấu thầu).


Bổ sung quy định về lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng khu ký túc xá công nhân theo hướng doanh nghiệp được giao kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đồng thời làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng khu ký túc xá công nhân.


Sau khi đầu tư hạ tầng khu nhà ở công nhân, có thể đầu tư xây dựng ký túc xá hoặc chuyển nhượng khu đất đã có hạ tầng cho Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh để chuyển giao cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp hoặc doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở để đầu tư xây dựng khu ký túc xá cho công nhân.


Thêm lợi ích cho nhà đầu tư


Sửa đổi các quy định về ưu đãi cho nhà đầu tư thực chất hơn, tập trung vào tỷ lệ 20% diện tích đất thương mại trong dự án nhà ở xã hội được hạch toán riêng, không hạch toán chung toàn bộ dự án và cho phép hạch toán các chi phí hợp lý, chính đáng trong quá trình đầu tư và hoạt động kinh doanh nhà ở xã hội được tính vào giá thành.


Luật thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi cho phép giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội cho thuê cao hơn so với dự án nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua.


Sửa đổi các quy định yêu cầu ít nhất 20 phần trăm diện tích trong các dự án nhà ở xã hội được dành cho cho thuê. Chủ đầu tư chỉ được bán số căn còn lại sau 5 năm sử dụng, tùy ý lựa chọn phương án kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) mà không bắt buộc phải phân bổ quỹ nhà cho thuê.


Đối tượng chính sách sửa đổi


Về đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, hiện nay người lao động được tách thành từng nhóm; công nhân, người lao động, chuyên gia làm việc tại các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp có cơ chế, chính sách riêng để phát triển các loại hình nhà ở cho công nhân thuê.


Về giải pháp triển khai các dự án nhà ở xã hội, các bộ, ngành sẽ tiếp tục rà soát các tồn tại, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục.


Để đảm bảo mục tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030, cần khoảng 849,5 nghìn tỷ đồng (36,1 tỷ USD), chủ yếu từ nguồn vốn đối tác công tư, để hoàn thành 1.062.200 căn nhà ở xã hội và nhà ở công nhân vào năm 2030.


Cần tập trung, ưu tiên tín dụng cho vay các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân để đảm bảo an sinh xã hội.


(Viet Nam News)Comments


bottom of page