top of page

Dòng vốn FDI tiếp tục giảm trong 8 tháng đầu năm 2022

Mặc dù vốn nước ngoài đăng ký bổ sung tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới giảm đã làm giảm tổng vốn đầu tư trong 8 tháng đầu năm.


Theo Cục Đầu tư nước ngoài của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam tính tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào khoảng 16,8 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm, tương đương 87,7% tổng vốn đầu tư của năm trước.


Trong số này, 6,35 tỷ USD được rót vào 1.135 dự án mới được cấp phép, tương đương với số dự án năm ngoái và giảm mạnh 43,9% về giá trị.

7,5 tỷ USD khác đã được bổ sung vào 676 dự án hiện đang được thực hiện, tăng 50,7% về giá trị và 5,8% về số lượng. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng rót gần 2,9 tỷ USD vào chỉ hơn 2.425 thương vụ mua cổ phần, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái.


7,5 tỷ USD khác đã được bổ sung vào 676 dự án hiện đang được thực hiện, tăng 50,7% về giá trị và 5,8% về số lượng.

Giải ngân vốn FDI tăng nhẹ 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái, lên khoảng 12,8 tỷ USD.


Trong số 18 lĩnh vực nhận vốn trong 7 tháng đầu năm, lĩnh vực chế biến, chế tạo dẫn đầu với hơn 10,7 tỷ USD, chiếm 63,9% tổng vốn FDI, tiếp theo là bất động sản (3,3 tỷ USD), khoa học công nghệ, hoạt động nghề nghiệp (620,8 triệu USD) ), và ICT (519 triệu USD).


Singapore dẫn đầu 94 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm với tổng vốn đầu tư khoảng 4,53 tỷ USD, tiếp theo là Hàn Quốc (3,5 tỷ USD) và Nhật Bản (1,49 tỷ USD).


Thành phố Hồ Chí Minh thu hút nhiều vốn FDI nhất trong 8 tháng này với hơn 2,7 tỷ USD, tiếp theo là Bình Dương với 2,64 tỷ USD và Bắc Ninh với 1,75 tỷ USD.


Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIE) tiếp tục tăng 17% so với cùng kỳ, đạt khoảng 184,66 tỷ USD (kể cả dầu thô) hoặc 183 tỷ USD (không kể dầu thô), chiếm khoảng 73,6% tổng giá trị xuất khẩu của cả nước.


Kim ngạch nhập khẩu của họ ước tính đạt khoảng 161,26 tỷ USD, tăng 14,2% và chiếm 65% tổng kim ngạch.


Thặng dư thương mại của các FIE là 23,4 tỷ USD (kể cả dầu thô) hay 21,7 tỷ USD (không kể dầu thô) trong 8 tháng đầu năm, trong khi các doanh nghiệp trong nước nhập siêu 21,8 tỷ USD.


Lũy kế cả nước có 35.539 dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 430 tỷ USD. Khoản giải ngân của họ là khoảng 264,4 tỷ USD, tương đương 61,5% vốn đăng ký hợp lệ.


(Vietnam Investment Review)


Comments


bottom of page